Pirkite „Electrolux“ indaplovę ir plaukite indus net 7 mėnesius nemokamai!

Pirkite „Electrolux“ indaplovę su trimis stalčiais ir gaukite „Fairy“ indaplovių kapsules net 7 mėnesiams dovanų*! Akcija galioja visą rugpjūčio mėnesį žemiau pateiktiems indaplovių modeliams.

* Dovanų kiekis ribotas.

Akcijoje dalyvaujantys modeliai

Sužinokite daugiau apie „Electrolux“ indaploves su trimis stalčiais.

Sužinokite daugiau

Registruokitės ir dalyvaukite akcijoje!

Paspauskite mygtuką žemiau norėdami užregistruoti indaplovę ir dalyvauti akcijoje.

Registruotis

„Electrolux“ partneriai dalyvaujantys akcijoje:

AKCIJOS „PIRK INDAPLOVĘ IR REGISTRUOKIS DOVANAI“ TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos 

1. Akcijos „Pirk indaplovę ir registruokis dovanai“ taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato akcijos „Pirk indaplovę ir registruokis dovanai“ (toliau – Akcijaorganizavimo ir vykdymo tvarką bei dalyvavimo Akcijoje sąlygas. 

2. Akcijos organizatorius yra uždaroji akcinė bendrovė „ELECTROLUX“, juridinio asmens kodas 110187827, adresas Ozo g. 10A, Vilnius, Lietuva (toliau – Organizatorius). 

3. Akcijos laikotarpis yra 2020 m. rugpjūčio 1 - 31 d. (toliau – Akcijos laikotarpis). 

4. Akcija galioja įsigyjant prekes tose prekybos vietose, kurių sąrašą Organizatorius pateikia interneto svetainėje(-se) adresu(-ais) (link to list of partners). Akcija vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Akcijos prekės 

5. Akcija taikoma įsigyjant indaplovę iš Electrolux ir AEG indaplovių sąrašo(-ų), kurį(-iuos) Organizatorius skelbia interneto svetainėje(-se) adresu(-ais) (list of dishwashers that participate in campaign) (toliau – Akcijos prekės).

6. Akcija nėra susijusi su kitomis prekėmis ar kitomis Organizatoriaus vykdomomis kampanijomis. 

Akcijos dovanos 

7. Už dalyvavimą Akcijoje Organizatorius dovanoja gamintojo „Procter&Gamble“ indaplovių tablečių pakuotę, kurioje yra (156x tabs) vnt. indaplovių tablečių (toliau – Dovana). 

8. Dovanų kiekis yra ribotas. Nebelikus Dovanų, Organizatorius turi teisę Dovaną pakeisti į kitą lygiavertį buitinės chemijos produktą. 

Dalyvavimo Akcijoje sąlygos ir Dovanų įteikimo tvarka 

9. Dalyvauti Akcijoje gali fiziniai ir juridiniai asmenys, įsigiję Akcijos prekę ir galintys pateikti šį įsigijimą įrodantį dokumentą. 

10. Taisyklių 9 punkte nurodyti asmenys dalyvauja Akcijoje, kai užregistruoja Akcijos prekę Organizatoriaus interneto svetainėje adresu (link where register product) (toliau – Akcijos dalyviai). Akcijos prekes užregistruoti galima iki 2020 m. rugpjūčio 31d. 

11. Akcijos dalyviai turi pateikti Organizatoriui savo [vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, įsigijimo dokumento kopiją] bei interneto svetainėje nurodytoje vietoje pažymėti, kad sutinka dalyvauti Akcijoje. 

12. Organizatorius per 2 savaites nuo Akcijos prekės užregistravimo susisiekia su Akcijos dalyviu jo nurodytais kontaktais, kad susitartų dėl Dovanos pristatymo būdo. 

13. Dovana gali būti pristatoma Akcijos dalyvio nurodytu adresu arba į jo pasirinktą paštomatą, naudojantis DPD kurjerių paslaugomis. 

14. Dovanos Akcijos dalyviams pristatomos nemokamai. 

15. Dovana suteikiama už kiekvieną įsigytą ir Taisyklėse nustatyta tvarka užregistruotą Akcijos prekę. 

16. Dovanos į pinigus ir (ar) kitus Akcijos dalyvių pageidaujamus daiktus nekeičiamos. 

17. Jei Akcijos dalyviai nesilaiko Taisyklėse nustatytos tvarkos ir sąlygų, Organizatorius turi teisę atsisakyti suteikti Dovaną. 

18. Organizatorius neatsako už neteisingai ar netiksliai nurodytus Akcijos dalyvių kontaktinius duomenis ar aplinkybes, dėl kurių susisiekti dėl Dovanos įteikimo nėra įmanoma. Organizatoriui nepavykus susisiekti su Akcijos dalyviu per 2 savaites nuo pirmojo Organizatoriaus kreipimosi, Dovana Akcijos dalyviui neįteikiama. 

Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka 

19. Bet kokie su Akcijos vykdymu susiję skundai Organizatoriui turi būti pateikiami raštu, siunčiant juos registruotu paštu Taisyklių 2 punkte nurodytu adresu ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 

20. Organizatorius išnagrinėja tinkamai pateiktus skundus ir atsako į juos raštu, atsakymą siųsdamas registruotu paštu, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos. 

Asmens duomenų apsauga 

21. Akcijos dalyviui registruojantis dalyvauti Akcijoje, Organizatorius renka ir tvarko Akcijos dalyvio pateikiamus asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą bei Akcijos prekės įsigijimo dokumento informaciją. Asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi Akcijos dalyvio sutikimo pagrindu, Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais. Atsisakius pateikti asmens duomenis arba atšaukus duotą sutikimą, Akcijos dalyvis negali dalyvauti Akcijoje. 

22. Organizatorius gali perduoti asmens duomenis pasitelktiems paslaugų teikėjams – duomenų tvarkytojams, tokiems kaip informacinių technologijų paslaugų teikėjams, interneto platformos operatoriui, rinkodaros paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjams ar kitiems paslaugų teikėjams, kiek tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Organizatorius nurodytais tikslais taip pat turi teisę perduoti asmens duomenis kitoms „Electrolux“ įmonių grupės bendrovėms, užtikrinant tinkamą asmens duomenų saugumą ir duomenų subjektų teises. 

23. Akcijos dalyvis turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Akcijos dalyvio teisės yra įgyvendinamos laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų bei atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas aplinkybes ir išimtis. Manydamas, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, Akcijos dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt). 

24. Su Organizatoriaus Privatumo pranešimu galima susipažinti čia: https://www.electrolux.lt/overlays/data-privacy-statement/ 

25. Dėl teisių įgyvendinimo ar bet kokiais su duomenų apsauga susijusiais klausimais galima susisiekti su „Electrolux“ grupės duomenų apsaugos pareigūnu šiais kontaktais: 

AB „Electrolux“ (publ) 
Data Protection Officer 
105 45 Stokholmas, Švedija
privacy@electrolux.com  

 

Baigiamosios nuostatos 

26. Taisyklėse neaptarti klausimai reguliuojami Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

27. Visi su Akcija susiję ginčai sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

28. Akcijos dalyviai turi galimybę spręsti tarp jų ir Organizatoriaus iškilusius ginčus kreipdamiesi ir į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt). 

29. Akcijos dalyvio dalyvavimas Akcijoje gali būti nutrauktas, jei Organizatorius nustato, kad Akcijos dalyvis elgėsi nesąžiningai, siekė nesąžiningų tikslų, nesilaikė Taisyklių. 

Produktai įsigyti 2020 rugpjūčio 1 - 31 dieną dalyvauja akcijoje.

- (KEGA9300L) Montuojama indaplovė 60 cm 700 serija „GlassCare“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EEG69310L) Montuojama indaplovė 60 cm 700 serija „GlassCare“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (KEGB9300L) Montuojama indaplovė 60 cm 700 serija „GlassCare“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EES69310L) Montuojama indaplovė 60 cm 600 serija „SatelliteClean“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EEM48330L) Montuojama indaplovė 60 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EEM48321L) Montuojama indaplovė 60 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EEM48320L) Montuojama indaplovė 60 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EEM48300L) Montuojama indaplovė 60 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EEG48200L) Montuojama indaplovė 60 cm 700 serija „GlassCare“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EES27100L) Montuojama indaplovė 60 cm 600 serija „SatelliteClean“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (ESI8550ROX) Montuojama indaplovė 60 cm 600 serija „SatelliteClean“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (ESF9516LOX) Laisvai pastatoma indaplovė 60 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (ESF9516LOW) Laisvai pastatoma indaplovė 60 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (ESF9515LOW) Laisvai pastatoma indaplovė 60 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (ESF9500LOX) Laisvai pastatoma indaplovė 60 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (ESF9500LOW) Laisvai pastatoma indaplovė 60 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EEM63300L) Montuojama indaplovė 45 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EEM63310L) Montuojama indaplovė 45 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EEM43210L) Montuojama indaplovė 45 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EEM43200L) Montuojama indaplovė 45 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EEM43201L) Montuojama indaplovė 45 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EEM23100L) Montuojama indaplovė 45 cm 700 serija „MaxiFlex“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą

- (EEC87300L) Montuojama indaplovė 60 cm 800 serija „ComfortLift“
Užregistruokite produktą arba palikite atsiliepimą