Šaldytuve rodomas įspėjimas, mirksi raudona įspėjimo lemputė, mirksi trikampis arba girdisi pypsėjimas

Naujausi 2020-02-20 13:59

Problema:

 • Įspėjimas matomas ekrane
 • Ekrane mirksi raudona lemputė
 • Ekrane rodomas mirksintis trikampis
 • Prietaisas skleidžia kritinės situacijos įspėjimo signalą arba pypsi
 • Nepakankamai vėsinama, per aukšta temperatūra   

Taikoma:

 • Šaldytuvui
 • Šaldytuvui / šaldikliui

Sprendimas:

1. Išjunkite kritinės situacijos įspėjimą, paspausdami bet kokį mygtuką

2. Palaukite maždaug 12 valandų, kol prietaisas pasieks tinkamą temperatūrą, jeigu ką tik ją nustatėte

3. Jeigu ką tik į prietaisą įdėjote daug maisto produktų, įspėjimo signalas išsijungs, kai temperatūra vėl taps normali 

4. Patikrinkite, ar prietaiso viduje ventiliatorius yra įjungtas ir veikia. (jeigu Jūsų prietaise yra ventiliatorius)

Ventiliatorių galite patikrinti akimirkai uždarę dureles ir vėl jas atidarę. 

Tik atidarę dureles, galite girdėti, ar ventiliatorius veikia ir ar jis ne per greitai sustoja.

5. Įsitikinkite, kad prietaisas stovi lygiai

Reguliuokite apačioje esančias kojeles ir tikrinkite lygumą gulsčiuku.

6. Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai įrengtas ir pritvirtintas, kad durelės sandariai užsidarytų (integruotuose prietaisuose) 

7. Patikrinkite, ar durelių tarpiklis yra švarus ir nepažeistas 

8. Patikrinkite, ar durelės tinkamai uždarytos, ir stenkitės nepalikti atvirų durelių ilgą laiką 

9. Patikrinkite, ar durelių lankstai yra tvirtai sumontuoti ir nepažeisti. 

Pakeiskite bet kokias sugadintas lankstų dalis.

10. Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai vėsina

 • Termometru išmatuokite temperatūrą į šaldytuvą įdėtoje vandens stiklinėje. 
 • Jeigu temperatūra yra 4–5 °C, šaldytuvas veikia tinkamai. 
 • Maisto produktų vidinė temperatūra yra svarbesnė nei šaldytuvo vidaus oro temperatūra, nes kiekvieno šaldymo ciklo metu oro temperatūra svyruos (kai šaldymo kompresorius veiks ir nustos veikti). 
 • Atkreipkite dėmesį, kad pigesnių termometrų rodmenys gali skirtis ±1–2 °C arba daugiau.
 • Reguliuokite temperatūrą, sukdami temperatūros reguliatorių arba valdymo ekrane.


11. Patikrinkite, ar prietaisas buvo įrengtas su tinkamu vėdinimu.

Vėdinimo reikalavimai yra pateikti Jūsų prietaiso naudotojo vadove arba įrengimo vadove.

12. Patikrinkite, ar nuo durelių buvo nuimta apsauginė pakuotė (integruotiems prietaisams)

13. Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra ne per aukšta, arba ne per žema pagal techninių duomenų plokštelėje nurodytą klimato klasę  

14. Atitirpinkite prietaisą ir vėl jį įjunkite   

15. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą

Jei pirmiau pateikti pasiūlymai problemos išspręsti nepadėtų, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.

Užsisakykite remontą
Užsisakykite remontą

Baigėsi prietaiso garantija? Nesijaudinkite, galime pasirūpinti jo remontu už fiksuotą kainą, į kurią įeina mokestis už iškvietimą, dalis bei darbą. Jokių papildomų išlaidų!