Patalpoje, kurioje stovi būgninė džiovyklė, ant sienų ir langų per daug drėgmės

Naujausi 2020-02-20 14:37

Problema:

 • Patalpoje, kurioje pastatyta būgninė džiovyklė, ant sienų ir langų per daug drėgmės. 

Taikoma:

 • Būgninių džiovyklių šilumos siurbliams 
 • Būgninių džiovyklių kondensatoriams 

Sprendimas:

1. Patikrinkite, ar būgninė džiovyklė nėra įmontuota, pavyzdžiui, į uždarą spintelę, kurioje nėra jokios ventiliacijos.   

 • Džiovyklę galima montuoti kaip atskirai pastatomą įrenginį arba po spintele, kur yra pakankamai vietos. 
 • Žr. su prietaisu pateiktą naudojimo vadovą arba atskirą montavimo informacinį lapelį. 
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia


2. Montuokite prietaisą patalpoje, kurioje yra pakankamai vietos ir geras vėdinimas.  

 • Jeigu būgninė džiovyklė montuojama per mažoje patalpoje, gali pradėti kauptis kondensatas.  
 • Patalpa turi būti pakankamai didelė (didesnė nei apie 10-12 m2). 
 • Mažos patalpos veikiant būgninei džiovyklei labai greitai įšyla, o esant žemesnei temperatūrai, ant paviršių pradeda kauptis drėgno oro kondensatas. 
 • Daugeliu atvejų problemą galima išspręsti geru vėdinimu, pavyzdžiui, per džiovinimo procesą atidarant langą ar duris.


3. Nestatykite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 5 °C arba aukštesnė nei 35°C.  

 • Būgninė džiovyklė atiduoda šilumą į aplinką, o šilumai palietus šaltas sienas, langus ir pan., ant šaltų paviršių kaupiasi kondensatas / drėgmė.
 • (Patalpose, kuriose susidaro kondensatas, oras yra drėgnas.) 
 • Būgninė džiovyklę reikia montuoti patalpoje, kurioje temperatūra yra apie 20 °C 


4. Išvalykite filtrus ir durelių sandarinimo tarpiklį.  

 • Nevalant prietaiso filtrų ir durelių sandarinimo tarpiklio, patalpoje susikaupia per daug drėgmės. 
 • Daugiau informacijos rasite naudojimo vadove. 
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia


5. Patikrinkite, ar durelių sandarinimo tarpiklis nepažeistas

 • Jeigu durelių sandarinimo tarpiklis pažeistas, patalpoje gali susikaupti per daug drėgmės.   
 • Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę, kad pakeistų pažeistą durelių sandarinimo tarpiklį.   


Pastaba: Priklausomai nuo problemos, už techninės priežiūros apsilankymą meistras gali paimti mokestį, net jeigu nėra pasibaigęs prietaiso garantinis laikotarpis.    

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta.

Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.

Užsisakykite remontą
Užsisakykite remontą

Baigėsi prietaiso garantija? Nesijaudinkite, galime pasirūpinti jo remontu už fiksuotą kainą, į kurią įeina mokestis už iškvietimą, dalis bei darbą. Jokių papildomų išlaidų!