Skalbyklė-džiovyklė rodo klaidos pranešimą E10, C1 arba supypsi 1 kartą / indikatorius sumirksi 1 kartą

Naujausi 2020-02-20 15:57

Problema:

 • Skalbyklė-džiovyklė rodo klaidos pranešimą E10, C1 arba supypsi 1 kartą / indikatorius sumirksi 1 kartą. 
 • Tai rodo problemą, kai neįleidžiamas vanduo, įleidžiama nepakankamai vandens, arba yra išleidimo problemos. 

Taikoma:

 • Skalbyklėms-džiovyklėms (įmontuojamoms ir atskirai pastatomoms) 

Sprendimas:

1. Patikrinkite vandens tiekimo sistemą  

 • Užsukite čiaupą ir nuimkite įleidimo žarną. 
 • Po čiaupu padėkite kibirą ar kitą panašų indą. 
 • Atsukite čiaupą ir patikrinkite, ar iš jo bėga pakankamai vandens.  
 • Maždaug per vieną minutę turėtų prisipildyti apie 10 l kibiras.   


2. Išvalykite vandens įleidimo žarnos filtrą prie čiaupo.  

Jeigu vandens vožtuve, kur įleidimo žarna prisukama prie skalbyklės, yra filtras, jis taip pat turi būti švarus.    

3. Patikrinkite, ar išleidimo žarna yra tinkamoje padėtyje  

 • Išleidimo žarna turi būti įleista ne daugiau kaip 10 cm į išleidimo vamzdį. 
 • Žr. montavimo instrukcijas naudojimo vadove arba su prietaisu pateiktą atskirą montavimo informacinį lapelį. 
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia.  


4. Užtikrinkite tinkamą išleidimo vamzdžio aukštį  

 • Išleidimo vamzdžio aukštis turi būti ne didesnis kaip 100 cm ir ne mažesnis kaip 60 cm virš mašinos pagrindo arba kaip parodyta naudojimo vadove. 
 • Žr. montavimo instrukcijas naudojimo vadove arba su prietaisu pateiktą atskirą montavimo informacinį lapelį. 
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia.  


5. Išvalykite siurblį ir filtrą  

 • Išvalykite siurblį ir pūkų surinkimo filtrą, įskaitant siurblio mentę (jeigu siurblio mentė matoma, pasukite ją pieštuku, ir vėl uždėkite filtrą). 
 • Tuomet paleiskite skalbimą karštu vandeniu be skalbimo miltelių, kad išplautumėte išleidimo sistemą. 
 • Išsamų procedūros aprašymą žr. su prietaisu pateiktame naudojimo vadove.
 • Naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia.  


6. Patikrinkite ar išleidimo vamzdis / sistema neužsikimšusi                                                                                                                     

 • Patikrinkite, ar išleidimo sistema tinkamai išleidžia vandenį. 
 • Pabandykite skalbti, kai išleidimo žarna įleista į dubenį ar plautuvę.   


7. Patikrinkite, ar išleidimo žarna nėra užsilenkusi ar susisukusi  

 • Jeigu žarna užsilenkusi ar susisukusi, tai gali trukdyti ja pratekėti vandeniui.
 • Žarną galima patikrinti už skalbyklės. 


8. Naudokite mažiau skalbimo miltelių  

 • Naudojant daug skalbimo miltelių arba susidarius daug putų, jos gali užblokuoti lygio sistemą. 
 • Šią problemą galima išspręsti išjungiant skalbyklę iš elektros maitinimo tinklo ir kelis kartus papurtant būgną į priekį ir atgal. 
 • Išvalykite išleidimo sistemos siurblį / filtrą ir paleiskite skalbimą karštu vandeniu be skalbimo miltelių.  


9. Grąžinkite prietaisą į pradinę būseną  

Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, palaukite 30 sekundžių, tada vėl jį įjunkite.   

10. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę  

Jei pirmiau pateikti pasiūlymai problemos išspręsti nepadėtų, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.    

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta.

Išjunkite gaminį iš elektros tiekimo šaltinio ir nejunkite jo, kol nesate visiškai tikri, kad tai nekels problemų.

Užsisakykite remontą
Užsisakykite remontą

Baigėsi prietaiso garantija? Nesijaudinkite, galime pasirūpinti jo remontu už fiksuotą kainą, į kurią įeina mokestis už iškvietimą, dalis bei darbą. Jokių papildomų išlaidų!