Apatinės durys pakeičia daugiaaukštis (7KL)

Naujausi 2021-02-25 16:24

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Perkeldami prietaisus visada būkite atsargūs, sunkiems prietaisams judėti reikia dviem asmenims.

Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių

Apatinių durų keitimasAtvirkštinė procedūra norint surinkti iš naujo