Kaip pakeisti dureles (1)

Naujausi 2021-02-24 15:48

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisus, nes sunkiuosius prietaisus reikia perkelti dviem asmenims.

Visada naudokite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių


Kaip pakeisti vyriai

ĮRANKIAI:

6 × 300 kryžminis atsuktuvas


1 žingsnis

Paguldykite gaminį ant lygaus minkšto paviršiaus ar grindų.

2 žingsnis

Atsukite 4 apatinio vyrio varžtus ir nuimkite apatinį vyrį.


3 žingsnis

Atsargiai nuimkite dureles ir jas pakeiskite naujomis stiklinėmis durelėmis


4 žingsnis

Vėl pritvirtinkite apatinį vyrį ir pritvirtintus 4 varžtus, tada prieš naudodami pastatykite įrenginį mažiausiai 12 valandų