Kaip pakeisti tarpiklį (6)

Naujausi 2021-02-24 15:48

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Perkeldami prietaisus visada būkite atsargūs, sunkiems prietaisams judėti reikia dviem asmenims.

Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių

KAIP PAKEISTI TARPIKLĮ

 

1 ŽINGSNIS Ištraukite tarpiklį iš 4 kampų. (Pradėkite nuo kampo.)

2 ŽINGSNIS Nuimkite kiekvienos pusės tarpiklį

3 ŽINGSNIS Įdėkite naują tarpiklį ir uždėkite iš 4 kampų.

Įsitikinkite, kad tarpiklio koja (kablio forma) yra visiškai įspausta į tarpiklio lizdą (durų įdėklo griovelį).

Įsitikinkite, kad tarpinė yra gerai išlyginta su tarpiklio lizdu.

Uždarę duris įsitikinkite, kad tarpinė gerai pritvirtinta prie durų.