Kaip pakeisti durų rankeną (H1)

Naujausi 2021-02-24 15:48

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisus, nes sunkiuosius prietaisus reikia perkelti dviem asmenims.

Visada naudokite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių


Kaip pakeisti durų rankeną

ĮRANKIAI:

6 × 300 kryžminis atsuktuvas     

2 × 100 atsuktuvas

Viršutinis dangtelis

1 žingsnis

Apdovanokite priekinį išorinės rankenos dangtį.


2 žingsnis

Nuimkite priekinį dangtį


3 žingsnis

Atsukite rankeną ir nuimkite

Norėdami pakeisti naują rankeną, atlikite ankstesnius veiksmus