Kaip pakeisti durų dėžes (3)

Naujausi 2021-02-24 15:48

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisus, nes sunkiuosius prietaisus reikia perkelti dviem asmenims.

Visada naudokite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių

Durų lentynos nuėmimas ir įdėjimas

Norėdami išimti durų lentyną:

1. Laikykite kairę lentynos pusę.

2. Pakelkite dešinę lentynos pusę, kol ji neatlaisvins tvirtinimo elemento.

3. Pakelkite kairę lentynos pusę ir nuimkite.

Norėdami vėl įdėti lentyną:

1. Padėkite lentyną plokščia ant durų.

2. Vienu metu stumkite dvi lentynos puses žemyn, kad lentyna tilptų į abi tvirtinimo detales.