CleanAir+ filtro montavimas ir keitimas

Naujausi 2023-09-29 13:05

CleanAir+ filtras yra aktyvintos anglies filtras, kuris sugeria blogus kvapus ir leidžia išsaugoti geriausią visų maisto produktų skonį ir aromatą, nerizikuojant kryžminiam kvapo užteršimui.

Atsargiai tvarkykite oro filtrą, kad nesubraižytumėte jo paviršiaus.

Pristatant oro filtras yra plastikiniame maišelyje, kad būtų išsaugotas jo veikimas.

Prieš įjungdami prietaisą, įdėkite oro filtrą.

1. Išpakuokite oro filtrą iš plastikinio maišelio.

2. Atidarykite plastikinį korpusą ir klostuotą paviršių uždėkite ant grotelių, įstatydami filtrą į pažymėtą tinklelio paviršiaus sritį.

3. Laikykite filtrą nuspaudę uždarydami plastikinį korpusą, kol išgirsite spragtelėjimą.

4. Iš šaldytuvo skyriaus išimkite viršutinę stiklinę lentyną. Uždėkite plastikinį korpusą su oro filtru kairėje stiklinės lentynos pusėje.

5. Įdėkite stiklinę lentyną atgal į šaldytuvo skyrių. Įdėdami stiklinę lentyną būkite atsargūs, kad neatsitrenktumėte į filtrą.

Oro filtro keitimas

1. Atidarykite plastikinį korpusą.

2. Ištraukite panaudotą oro filtrą.

3. Iš plastikinio maišelio išpakuokite naują oro filtrą ir įdėkite į stalčių.

4. Uždarykite plastikinį korpusą.

5. Pakeitę filtrą, valdymo skydelyje paspauskite filtro atstatymo aliarmo mygtuką, kad išjungtumėte įspėjimą.

Norėdami užtikrinti geriausią veikimą, plastikinį korpusą pastatykite tinkamoje vietoje (į kairę nuo stiklinės lentynos) ir keiskite oro filtrą kas 6 mėnesius.

Oro filtras yra eksploatacinis priedas, todėl jam garantija netaikoma. Naujus oro filtrus galite įsigyti iš vietinio pardavėjo.