GreenZone stalčių keitimas

Naujausi 2023-09-28 11:57

Prieš atlikdami bet kokią techninės priežiūros operaciją, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

Visada būkite atsargūs perkeldami prietaisus, sunkiems prietaisams perkelti reikia dviejų žmonių.

Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir dėvėkite uždarą avalynę.

Atminkite, kad netinkamai atliktas savarankiškas arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai

GreenZone stalčius

Apatinėje šaldytuvo skyriaus dalyje yra ištraukiamas stalčius.

GreenZone stiklinėje lentynoje yra įtaisas, kuris reguliuoja jos sandarumą ir gali būti naudojamas reguliuoti drėgmę stalčiaus viduje.

GreenZone stalčiaus išėmimas

Prieš išimant stalčių iš šaldytuvo, rekomenduojama jį ištuštinti.

Norėdami išimti stalčių:

1. Ištraukite stalčių iš šaldytuvo.

2. Pakelkite stalčiaus priekį.

3. Keldami jį aukštyn, ištraukite stalčių.

Norėdami nuimti GreenZone stalčiaus stiklinį dangtelį:

1. Atrakinkite šoninį sugriebimą iš abiejų pusių vienu metu.

2. Patraukite stiklinės lentynos atramą į save.