Kaip pakeisti stalčių (V)

Naujausi 2021-02-24 15:48

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisus, nes sunkiuosius prietaisus reikia perkelti dviem asmenims.

Visada naudokite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių


KREPŠELIO-Aušintuvo-KRISPERIO PAKEITIMAS

Pirmiausia ištraukite krepšį, kol jis pasieks galinę padėtį,

Tada švelniai traukite priekinę pusę į viršų, kol atlaisvės jos šonuose esantys kreiptuvai.

Galiausiai toliau ištraukite ir nuimkite iš vietos