Vidaus lentynų keitimas (7DW)

Naujausi 2021-02-24 15:48

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Perkeldami prietaisus visada būkite atsargūs, sunkiems prietaisams judėti reikia dviem asmenims.

Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių

1. Maisto lentynos

1 ŽINGSNIS Pakelkite lentyną atgal.

2 ŽINGSNIS Patraukite į priekį.

Būkite atsargūs, kad lentynos rėmo laikikliai nepažeistų vidinių įdėklų šonkaulių.

※ Surinkdami atsarginę dalį, vadovaukitės atvirkštine tvarka

2. Daržovių dėklai

1 ŽINGSNIS Patraukite lentyną į priekį.

2 ŽINGSNIS Priekinę dalį patraukite aukštyn.

Būkite atsargūs, kad lentynos rėmo laikikliai nepažeistų vidinių įdėklų šonkaulių.

※ Surinkdami atsarginę dalį, vadovaukitės atvirkštine tvarka.