Kaip išardyti ir surinkti durų vyrį (suvirintą)

Naujausi 2021-02-23 08:47

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisus, nes sunkiuosius prietaisus reikia perkelti dviem asmenims.

Visada naudokite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių


Kaip išardyti ir surinkti durų vyrį (suvirintą)

Norėdami pakeisti užpakalines duris, atsukite varžtus, tvirtinančius duris prie spintelės.

Pastaba:

Šios durys yra suvirintos, todėl vyrių negalima išimti. Todėl norėdami pakeisti vyrį, pakeiskite visas duris, įskaitant vyrį.