Kaip nuimti dureles (džiovyklės)

Naujausi 2023-12-27 15:52

Saugumas

Visi darbai, atliktini prietaiso viduje, reikalauja specialių įgūdžių ir žinių, todėl juos gali atlikti tik kvalifikuoti ir įgalioti techninės priežiūros inžinieriai.

Šioje platformoje nėra įjungimo/išjungimo jungiklio.

Prieš pradėdami pasiekti vidinius komponentus, ištraukite kištuką iš lizdo, kad atjungtumėte maitinimą.

Kai kurie mechaninės dalies komponentai gali susižaloti, todėl dėvėkite tinkamą apsaugą ir elkitės atsargiai.

Prieš pastatydami jį ant šono, visada išleiskite iš prietaiso vandens.

Jei dėl techninės priežiūros ar dėl kitų priežasčių prietaisą reikia pastatyti ant šono, paguldykite jį ant kairiojo šono, kad išvengtumėte pavojaus, kad vandens likučiai nukristų ant pagrindinės plokštės.


Norėdami pakeisti duris, atsukite varžtus, pritvirtinančius jas prie spintelės.