Kaip išardyti ir surinkti gofruotą plombą (5)

Naujausi 2021-03-10 12:32
  • Visiems prietaiso viduje atliekamiems darbams atlikti reikia specialių įgūdžių ir žinių, juos gali atlikti tik kvalifikuoti ir įgalioti techninės priežiūros inžinieriai
  • Šioje platformoje nėra įjungimo / išjungimo jungiklio.
  • Prieš prisijungdami prie vidinių komponentų, ištraukite kištuką iš lizdo, kad atjungtumėte maitinimą.
  • Kai kurie mechaninės dalies komponentai gali sužeisti, todėl dėvėkite tinkamą apsaugą ir elkitės atsargiai.
  • Prieš padėdami ant šono, visada ištuštinkite visą vandenį.
  • Jei prietaisą reikia pastatyti ant šono dėl techninės priežiūros ar kitų priežasčių, paguldykite jį ant kairės pusės, kad išvengtumėte vandens likučių pavojaus ant pagrindinės plokštės.
  • Niekada nestatykite prietaiso ant dešinės pusės (elektroninės valdymo sistemos pusės): dalis vandens ploviklio dozatoriuje gali nutekėti ant elektrinių / elektroninių komponentų ir juos sudeginti.


Kaip pakeisti žemiau esantį antspaudą