Kaip išardyti ir surinkti ploviklio stalčių (FL) („AutoDose“)

Naujausi 2021-02-23 08:47

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo kištuką iš lizdo.

Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisus, nes sunkiuosius prietaisus reikia perkelti dviem asmenims.

Visada naudokite apsaugines pirštines ir uždarą avalynę.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamas remontas ar neprofesionalus remontas gali turėti saugos pasekmių


Kaip išardyti ir surinkti ploviklio stalčių:

Atidarykite ploviklio stalčių. Gaudyklė (pažymėta „PUSH“ pavadinimu) bus matoma kairėje pusėje.

Paspauskite fiksatorių („PUSH“), kaip parodyta paveikslėlyje, ir ištraukite ploviklio stalčių.

Nuimkite rankeną paspausdami raudoną mygtuką ir pastumkite rankeną, kaip parodyta paveikslėlyje

Paveikslėlis, rodantis rankeną, atskirtą nuo ploviklio stalčiaus.

Pakeiskite ploviklio stalčių.


Surinkdami įdėkite ploviklio stalčiaus kreiptuvą „A“ tarp rankenos bėgių ir rankenos „B“ sienos.

Stumkite rankeną, kaip parodyta paveikslėlyje, kol raudonas mygtukas grįš į užrakto padėtį.