Indaplovė nepradeda plovimo ciklo

Naujausi 2020-02-20 16:14

 

Problema:

  • indaplovė nepradeda plovimo ciklo.

Taikoma:

  • įmontuojamoms indaplovėms;
  • atskirai pastatomoms indaplovėms.

Sprendimas:

1. Patikrinkite, ar durelės iki galo uždarytos.  

Atidarykite ir uždarykite dureles. Jeigu pasigirsta spragtelėjimas, tai reiškia, kad durelės buvo tinkamai uždarytos.  

2. Įsitikinkite, kad išjungta atidėto paleidimo funkcija.  

Išsamios informacijos apie šio režimo išjungimą ieškokite naudojimo vadove.  

3. Patikrinkite, ar nevykdomas ankstesnis ciklas.  

Jeigu ciklas vis dar vykdomas, jį reikia atšaukti, prieš programuojant kitą ciklą. Norėdami atšaukti ciklą, perskaitykite indaplovės naudojimo vadovo skyrių apie ciklų atšaukimą. Kai kuriuose modeliuose skydelyje bus rodoma, kaip atkurti ciklą. Naudojimo vadovą galite atsisiųsti iš čia.  

4. Patikrinkite, ar pasirinktos parinktys „Ultra quiet“ (itin tyli) arba „Night“ (naktis).   

Šiose parinktyse plovimo cikle yra ilgos pauzės, trunkančios iki 20 minučių. Ciklas gali būti vis dar vykdomas.  

5. Patikrinkite, ar nešviečia įspėjamosios diodinės lemputės, nėra garsinių įspėjimų ar klaidos pranešimų.  

Klaidos pranešimas gali būti mirksinti diodinė lemputė, pypsėjimų seka arba ekrane rodomas kodas. Išsamesnės informacijos, kaip išspręsti šią problemą, ieškokite naudojimo vadove.  Naudojimo vadovą galite atsisiųsti iš čia.  

6. Patikrinkite, ar nėra galimų maitinimo problemų.  

  • Patikrinkite, ar prietaisas prijungtas ir ar įjungtas maitinimas.
  • Prie to paties lizdo prijunkite kitą prietaisą, kad nustatytumėte, ar tiekiamas maitinimas.
  • Jeigu lizdas neveikia, kreipkitės į vietos elektriką, kad problema būtų pašalinta.


7. Patikrinkite, ar nėra suveikusių relių ar perdegusio saugiklio.  

  • Atkurkite grandinės pertraukiklį / RCD įrenginį arba pakeiskite saugiklį.
  • Jūs galite atkurti grandinės pertraukiklį paspaudę jungiklį į padėtį „ON“ (įjungta).


8. Kreipkitės į įgaliotąją techninės priežiūros įmonę.  

Jeigu vadovaujantis minėtaisiais pasiūlymais nepavyksta išspręsti problemos, rekomenduojame pasikviesti techninės priežiūros meistrą.    

Pastaba: Priklausomai nuo problemos, už techninės priežiūros apsilankymą meistras gali paimti mokestį, net jeigu nėra pasibaigęs prietaiso garantinis laikotarpis.    

Įspėjimas: Mes nerekomenduojame naudoti gaminio, kol problema nėra galutinai pašalinta. Atjunkite gaminį nuo elektros lizdo ir nejunkite jo, kol nebūsite visiškai tikri, kad tai nekels problemų.


Užsisakykite remontą
Užsisakykite remontą

Baigėsi prietaiso garantija? Nesijaudinkite, galime pasirūpinti jo remontu už fiksuotą kainą, į kurią įeina mokestis už iškvietimą, dalis bei darbą. Jokių papildomų išlaidų!