Orkaitėje rodoma „SAFE‟ (SAUGU) arba spynelės simbolis

Naujausi 2022-10-12 13:29

Problema

  • Orkaitėje rodomas SAFE arba spynos simbolis – tai reiškia, kad sistemos užraktas (užraktas nuo vaikų) yra įjungtas


  • Neįmanoma įjungti orkaitės – prietaisas įjungtas, bet nereaguoja

Taikoma

  • įmontuota orkaitė
  • laisvai pastatoma viryklė

Sprendimas

1. Išjunkite sistemos užraktą (tėvų užraktą)

  • Žiūrėkite aprašymą naudojimo instrukcijose , nes išjungimo būdai skiriasi priklausomai nuo modelio .
  • Įjungimo ir išjungimo procedūra aprašyta skyriuje „ Papildomos funkcijos “.
  • Vartotojo vadovą galite atsisiųsti ČIA .


Užrakto įjungimo / išjungimo būdai skiriasi priklausomai nuo valdymo skydelio tipo.


Įvairių valdymo skydelių pavyzdžiai ir kaip išjungti užraktą nuo vaikų


1 skydelis


Užrakto nuo vaikų funkcija apsaugo nuo netyčinio orkaitės įjungimo

1. Patikrinkite, ar orkaitės funkcijų rankenėlė yra išjungtoje padėtyje

2. Vienu metu paspauskite ir 2 sekundes palaikykite simbolius  ir . Pasigirsta signalas. Ekrane pasirodo SAFE indikatorius.

3. Norėdami išjungti užraktą, pakartokite 2 veiksmą


2 skydelis

Užrakto nuo vaikų funkcija apsaugo nuo netyčinio orkaitės įjungimo

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką  3 sekundes, kad įjungtumėte orkaitę

2. Vienu metu paspauskite ir 2 sekundes palaikykite simbolius  ir . Pasigirsta signalas. Ekrane pasirodo SAFE .

3. Norėdami išjungti užraktą, pakartokite 2 veiksmą


Skydelis Nr.3


Skydelio užrakto funkciją galima įjungti tik tada, kai įrenginys veikia. Funkcija užrakina dureles ir apsaugo nuo atsitiktinių įjungtos orkaitės funkcijos temperatūros ir laiko nustatymų pasikeitimų.

1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir nustatykite ją pagal poreikį.

2. Vienu metu paspauskite ir palaikykite 2 sekundes  ir Pasigirsta signalas. Ekrane rodoma: Loc .

3. Norėdami išjungti skydelio užrakto funkciją, pakartokite 2 veiksmą.

Sukant temperatūros reguliavimo rankenėlę arba paspaudus mygtuką, ekrane bus rodoma: Loc . Sukant orkaitės funkcijų rankenėlę, prietaisas išjungiamas.

Jei įrenginys išjungtas, kai veikia skydelio užrakto funkcija, ši funkcija automatiškai persijungs į užrakto nuo vaikų funkciją.


Skydelis Nr.4

Kai funkcija įjungta, orkaitės negalima netyčia įjungti.

1. Patikrinkite, ar orkaitės funkcijų rankenėlė yra išjungtoje padėtyje.

2. Vienu metu paspauskite ir palaikykite 2 sekundes  ir Pasigirsta signalas. Ekrane rodomas SAFE ir užrakto simbolis

3. Norėdami išjungti skydelio užrakto funkciją, pakartokite 2 veiksmą.


Skydelis Nr.5

1. Kai įjungtas užraktas nuo vaikų , orkaitės negalima netyčia įjungti. Funkciją galima įjungti ir išjungti meniu Pagrindiniai nustatymai .

Meniu -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI

2. Kai funkcija suaktyvinta, paleidus įrenginį, ekrane pasirodo toks pranešimas: Užraktas nuo vaikų . Norėdami naudoti orkaitę, rankenėle pasirinkite kodo raides tokia seka: ABC . Kai įjungtas užraktas nuo vaikų ir orkaitė išjungta, orkaitės durelės bus užrakintos.