Orkaitės įjungimas budėjimo režimu užtrunka ilgai, o ekrane rodomi trys taškai

Naujausi 2024-02-28 09:29

Problema

Paspaudus orkaitės ON mygtuką budėjimo režime, praeina kelios sekundės, kol orkaitė bus paruošta naudoti.

Orkaitės ekrane rodomi trys taškai (kaip parodyta žemiau).

Orkaitė įsijungia ilgiau nei tikėtasi

Taikoma

Visos orkaitės su prijungimo „Wi-Fi“ funkcijomis ir vartotojo sąsaja, panašiai į toliau pateiktus pavyzdžius:

AEG

Electrolux


Sprendimas

Problemą galima išspręsti prijungus prietaisą prie „WiFi“ tinklo.

Informaciją apie tai, kaip prijungti prietaisą prie WIFI, rasite vartotojo vadovo skyriuje „ Belaidis ryšys “.

Prijungus prietaisą prie „Wi-Fi“, problema turėtų būti išspręsta.