Garantija

Garantija

Sveikiname įsigijus Electrolux prietaisą. Kiekvienam prietaisui taikomos standartinės garantinės sąlygos.

Mes rekomenduojame užregistruoti savo produktą dabar, taigi visuomet greitai pasieksite svarbią informaciją apie gaminį, vartotojo instrukcijas ir kitą informaciją.

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Electrolux suteikia prietaisui 24 mėnesių garantiją nuo pardavimo pirmajam pirkėjui dienos, kurią patvirtina kasos aparato kvitas ir/arba PVM sąskaita-faktūra, kuriuose nurodytas prietaiso pavadinimas ir modelis. Garantija galioja tik naudojant  prietaisą namuose nekomerciniams asmeniniams buitiniams poreikiams tenkinti.

Jei garantijos laikotarpiu prietaisas nustos veikęs dėl dalių ar surinkimo defektų, Electrolux įsipareigoja jį nemokamai sutaisyti. Jei to paties defekto pakartotinai nepavyksta pašalinti arba remonto kaina yra neproporcingai didelė, pirkėjui sutinkant, pardavėjas defektuotą prietaisą gali pakeisti nauju.

2. Garantijos laikotarpis pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo prietaiso naudoti dėl remonto trukmės, įtakojamos reikalingos detalės pristatymu iš gamintojo.

3. Garantinį remontą (dalys, darbas ir, jei reikia, pervežimas) nemokamai atlieka Electrolux įgaliota buitinės technikos remonto įmonė vartotojo namuose arba taisykloje, buitinės technikos remonto įmonės nuožiūra.
     Smulkius buitinius prietaisus, dulkių siurblius, neįmontuojamas mikrobangų krosneles, oro šildytuvus ir pan. į taisyklą pristato pats vartotojas.


 4. Garantija negalioja, jei prietaiso defektai atsirado:

 • transportuojant,
 • netinkamai sumontuojant ir prijungiant,
 • neatsargiai ir netinkamai naudojant bei blogai prižiūrint, nesilaikant naudojimo instrukcijos,
 • dėl nuo gamintojo nepriklausančių priežasčių (maitinimo įtampos pokyčių, jos dažnio svyravimų, gamtos reiškinių ir stichinių nelaimių, gyvūnų, vabzdžių ir pan. poveikio, netinkamos kokybės vandens, ne tam skirtų cheminių ir kitų medžiagų naudojimo).

 5. Garantija negalioja:

 • jei prietaisas buvo sumontuotas ir prijungtas nesilaikant instrukcijos reikalavimų,
 • jei prietaisą remontavo Electrolux neįgaliota buitinės technikos remonto įmonė, buvo pakeista prietaiso konstrukcija,
 • jei pašalintas, neįskaitomas arba pakeistas prietaiso serijos numeris.

 6. Garantija netaikoma:

 • įbrėžimams, įtrūkimams ir panašiems mechaniniams išoriniams pažeidimams, atsiradusiems naudojant prietaisą,
 • dalims, kurios normaliai susidėvi naudojant prietaisą ir jų darbo trukmė priklauso nuo prietaiso
 • naudojimo intensyvumo: dulkių maišeliams, filtrams, šepečiams, antgaliams, lemputėms, maitinimo elementams, dalims iš stiklo, keramikos, tekstilės ir popieriaus, plastmasinėms dalims, kurių padėtis
 • keičiama rankomis (rankenėlėms, rankenoms, stalčiukams, laikikliams ir pan.), apsaugos įrangai (srovės saugikliams, termo ir hidro apsaugoms).

7. Garantine priežiūra nelaikomi tokie darbai kaip prietaiso reguliavimas, valymas ir kt., kurie aprašyti prietaiso naudojimo instrukcijoje, prietaiso prijungimas, išmontavimas prieš remontą ir sumontavimas, kai tam reikia sugaišti daugiau kaip 30 min.

8. Šios garantijos sąlygos neturi jokios įtakos vartotojo teisėms, nustatytoms Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.