900 SensePro® Hob

Sveikiname pradėjus naudotis „Electrolux“ gaminiu

Sveikiname pradėjus naudotis naująja intuityviąja „Electrolux“ kaitlente. Išsirinkote gaminį, kuriame atsispindi šios srities profesionalų per dešimtmečius sukaupta patirtis ir naujovės. Pažangus ir stilingas prietaisas buvo sukurtas specialiai jums. Kad ir ką gamintumėte, kiekvieną kartą būsite tikri, kad rezultatas bus nepriekaištingas.

Kaitlentės apžvalga

Susipažinkite su savo naująja kaitlente SensePro®. Supratote kaip ji veikia? Metas pradėti gaminti.

 1. Indukcinė kaitvietė su Kepimo vadovas
 2. Indukcinė kaitvietė su Kepimo vadovas ir Kepti keptuvėje
 3. Valdiklių skydelis
 4. Indukcinė kaitvietė
 5. Kaitvietė su antena PERSPĖJIMAS: Nieko nedėkite ant kaitlentės šioje vietoje.

Valdymo skydelio apžvalga

Valdymo skydelis suteikia lengvą prieigą prie visų kaitlentės funkcijų.

 1. ĮJUNGTI / IŠJUNGTIkaitlentei įjungti ir išjungti.
 2. Atveria ir užveria Meniu.
 3. Nuoroda į maisto gaminimo funkcijas, kurios naudojamos su Maisto termometras.
 4. Kaitvietės pasirinkimas, atveria pasirinktos kaitvietės slankiklį.
 5. Kaitvietės indikatorius, rodo, kurios kaitvietės slankiklis yra aktyvus.
 6. Laikmačio funkcijai aktyvinti.
 7. Slankiklis kaitinimo nuostatai reguliuoti.
 8. „PowerBoost“, galima greitai užvirinti didelį kiekį vandens.
 9. Užrakina valdymo skydelį.
 10. Hob²Hood infraraudonųjų spindulių signalų perdavimo mechanizmo langelis. Neuždenkite jo.
 11. Sustabdyti, mažiausiam kaitinimo lygiui nustatyti visose įjungtose kaitvietėse.
 12. Rodo esamą kaitinimo lygį.
 13. Lygiagretusis sujungimas, sujungia kaitvietes.
 14. Visas ryšys / nėra signalo Rodo ryšio signalo stiprumą tarp Maisto termometras ir antenos.

Maisto termometras apžvalga

Belaidis termometras be baterijų labai tiksliai kontroliuos temperatūrą.

 1. Matavimo taškas
 2. Minimalaus lygio žyma
 3. Rekomenduojamas panardinimo intervalas (skysčiuose)
 4. Kalibravimo kodas
 5. Kablys, skirtas Maisto termometras uždėti ant krašto
 6. Rankena su viduje įtaisyta antena

Pagrindinės savybės

Skirkite šiek tiek laiko ir susipažinkite su pagrindinėmis SensePro® kaitlentės funkcijomis ir savybėmis.

Išmatuoti temperatūrą naudojant tokias funkcijas kaip Termometras ir Kepti keptuvėje bei tiksliai palaikyti temperatūrą skirtingiems patiekalams gaminant Sous-vide.

Palengvina maisto gaminimą dėl įvairių patiekalų paruoštų receptų, iš anksto nustatytų gaminimo parametrų ir detalių instrukcijų. Galite naudoti funkciją su arba be Maisto termometras.

Vakuume supakuoto maisto gaminimo žemoje temperatūroje ilgą laiką metodas, padedantis išsaugoti vitaminus ir išlaikyti skonį.

Kepti įvairius patiekalus su automatiškai kontroliuojamais kaitinimo lygiais. Funkcija padeda išvengti maisto ar aliejaus perkaitinimo.

Šokoladui ar sviestui tirpinti naudojant mažus kaitinimo lygius.

Apjungti abi kairiąsias kaitvietes ir naudoti didesnį prikaistuvį. Šią funkciją galite naudoti su funkcija Kepti keptuvėje.

Greitai užvirinti didelį kiekį vandens.

Sujungti kaitlentę su specialiu gartraukiu. Funkcija atitinkamai reguliuoja ventiliatoriaus greitį.

Pradėti

Jeigu norite sklandžiai pradėti naudotis naujuoju prietaisu, atlikite šiuos veiksmus.
Užrašykite serijos numerį

Prieš įrengdami, užsirašykite serijos numerį. Jeigu žinote kaitlentės serijos numerį, daug lengviau gausite tinkamą aptarnavimą ir pagalbą, pvz., jeigu reikės kreiptis į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Serijos numerį galite rasti techninių duomenų plokštelėje, kaitlentės apačioje.

Įrengimas

Prieš pradėdami ruošti maistą, įsitikinkite, kad nauja kaitlentė tinkamai įrengta.

Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis instrukcijomis. Visus elektros prijungimus privalo įrengti kvalifikuotas elektrikas.

Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti naudojamos tik po to, kai jos bus įrengtos tinkamame galiojančius standartus atitinkančiame paviršiuje.

Pastaba: Jeigu prietaisas įrengtas virš stalčiaus,
 • gaminant maistą kaitlentės ventiliacija gali sušildyti stalčiuje laikomus daiktus.
 • Nelaikykite stalčiuje jokių mažų daiktų ar popieriaus lapų. Popierių gali įtraukti į aušinimo ventiliatorius ir juos sugadinti ar pažeisti vėsinimo sistemą.

Papildoma informacija, kur dėti kaitlentę

 • Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų ir po langu. Atidarant duris ar langą, įkaitę prikaistuviai gali nukristi nuo prietaiso.
 • Jeigu prietaisas įrengiaas virš stalčiaus, išlaikykite ne mažesnį kaip 2 cm atstumą tarp kaitlentės apačios ir stalčiuje laikomų dalių.
 • Išimkite spintelėje po prietaisu įdėtas pertvaras.

Papildoma informacija apie elektros prijungimą

 • Prieš atlikdami bet kokį darbą, įsitikinkite, kad prietaisas būtų atjungtas nuo maitinimo.
 • Prietaisą būtina įžeminti.
 • Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.
 • Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo elektros smūgių.
 • Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.
 • Įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo elektros maitinimo laido ar kištuko (jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
 • Naudokite tinkamą elektros maitinimo laidą.
 • Ant laido naudokite įtempimą mažinančią sąvaržą.
 • Pasirūpinkite, kad elektros laidai nesusipainiotų.
 • Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar kištukas (jeigu taikytina) neliestų karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių, kai jungiate prietaisą į netoli esančius lizdus.
 • Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.
 • Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko (jeigu taikytina) ar maitinimo laido. Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros centrą arba elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
 • Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
 • Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.
 • Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

 • Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
 • Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
Prieš naudodami pirmąkart

Prieš pereidami į naują virėjo meistriškumo lygį, leiskite mums padėti pirmą kartą atlikti prietaiso sąranką.

Prijunkite kaitlentę SensePro® ir atlikite nustatymus, prieš pradėdami gaminti pirmus patiekalus.

Pirminis valymas

Gerai paruoškite kaitlentę ir Maisto termometras darbui pirmiausia juos išvalę.

Patikrinkite, ar kaitlentė yra išjungta ir atvėsus.

 1. Kaitlentę valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su neutralia, švelnia valymo priemone.
 2. Valykite Maisto termometras minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su neutralia, švelnia valymo priemone.
Pradinė sąranka

Sukonfigūruokite naują SensePro® kaitlentę, kad ji jums tiktų.

Kai pirmą kartą įjungiate kaitlentę, reikia nustatyti Kalba, Ekrano ryškumas ir Įspėjamo signalo garsas.

 1. Lieskite 1 sekundę, kad įjungtumėte kaitlentę.
 2. Pasisveikinimo ekrane palieskite Start.
 3. Pasirinkite pageidaujamą Kalba ir palieskite Gerai.
 4. Pasirinkite pageidaujamą Ekrano ryškumas lygį ir palieskite Gerai.
  4-asis lygis yra ryškiausias.
 5. Pasirinkite pageidaujamą Įspėjamo signalo garsas ir palieskite Gerai.
 6. Palieskite Gerai, kad baigtumėte pradinę sąranką.
Sukalibruokite Maisto termometras

Keliais paprastais veiksmais sukalibruokite Maisto termometras ir gaukite geriausią galimą pagalbą, ieškodami nuotykių virtuvėje.

Naudokite puodą, kurio dugno skersmuo yra 180 mm.

Tinkamai sukalibruotas Maisto termometras matuoja vandens temperatūrą 100 °C su + / - 2 °C leistinąja paklaida.
 1. Įsitikinkite, kad Maisto termometras yra susietas su kaitlente.
  1. Palieskite .
  2. Pasirinkite Nuostatos > Maisto termometras > Susiejimas.
  3. Palyginkite ekrane rodomą penkių skaitmenų kodą su kodu, įspaustu ant Maisto termometras.
   Jeigu kodai yra tokie patys, Maisto termometras ir kaitlentė yra susieti.
  4. Palieskite ir išeikite iš Meniu.
  5. Jeigu kaitlentė ir Maisto termometras nesusieti, susiekite juos.
 2. Uždėkite Maisto termometras ant puodo krašto.
 3. Pripildykite puodą šaltu vandeniu bent iki minimalaus lygio žymos.
  Svarbi informacija: Į vandenį nedėkite druskos. Druska gali turėti poveikio kalibravimo procesui.
 4. Padėkite puodą ant kairiosios priekinės kaitvietės.
 5. Palieskite .
  Ekrane rodomas Meniu.
 6. Pasirinkite Nuostatos > Maisto termometras > Kalibravimas ir laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
 7. Palieskite Start, greta kaitvietės.
  Pradedamas kalibravimas.
  Svarbi informacija: Jeigu kalibravimas tęsiasi ilgiau kaip 3 minutes, pakeiskite puodą ir pakartokite procesą nuo 1-ojo veiksmo.
Kai kalibravimas baigiamas, ekrane rodomas iškylantysis langas.
Kaitlentės įjungimas / išjungimas

Tik paliesite ir būsite pasiruošę gaminti.

Lieskite 1 sekundę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte kaitlentę .
Kai išjungiate kaitlentę, funkcija „Užrakinimas“ taip pat išjungiama.
Valdymo skydelio naudojimas

Vienu piršto palietimu pasiekite visas kaitlentės funkcijas.

Simbolius su foniniu apšvietimu galima naudoti. Kai kaitlentė veikia, kai kurie simboliai išnyksta. Jie vėl atsiranda, palietus ekraną.

 1. Norėdami paleisti laikmačio funkciją (atgalinę atskaitą arba minučių skaitlį), pirmiausia palieskite atitinkamos kaitvietės simbolį.
 2. Palieskite atitinkamą simbolį,
  • kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją arba
  • peržiūrėtumėte ar pakeistumėte parametro nuostatą arba
  • atvertumėte Meniu arba papildomą meniu.
  Patraukus pirštą nuo ekrano, pasirinkta funkcija įjungiama.
  Tam tikroms funkcijoms aktyvinus funkciją rodoma papildoma informacija. Norėdami visam laikui išjungti funkcijos informacijos iškylantyjį langą, prieš įjungdami funkciją palieskite .
 3. Pasirenkama: norėdami naršyti po galimas parinktis, braukite pirštu per ekraną.
  Judesio greitis lemia slinkimo greitį.
  Palieskite ekraną, kad sustabdytumėte slinkimą.
Simboliai ekrane

Lengvai naršykite ekrane, susipažinkite su ekrano simboliais.

Simbolis Funkcija
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.

Grįžti Meniu vienu lygiu atgal / pereiti pirmyn.

Slinkti aukštyn / žemyn per ekrane pateikiamas instrukcijas.
Įjungti / išjungti parinktį.
Užverti iškylantįjį langą.
Atšaukti nuostatą.
Naršykite Meniu

Naršykite Meniu ir naudokitės visomis kaitlentės funkcijomis.

 1. Palieskite ekrane, kad būtų rodomas Meniu.
 2. Palieskite arba , kad galėtumėte naršyti po Meniu.
 3. Norėdami išeiti iš Meniu,
  • palieskite arba
  • ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange.

Kasdienis naudojimas

Ką norite gaminti šiandien? Sužinokite, kaip tai padaryti.
Kaitviečių naudojimas

LeiskiteSensePro® kaitlentei padėti įgyvendinti kulinarines idėjas.

Patikrinkite, ar prikaistuvis tinkamas naudoti ant indukcinių kaitlenčių.

Įspėjimas:

Širdies stimuliatorių turintys asmenys turi išlaikyti ne mažesnį kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių kaitviečių, kai prietaisas veikia.

Kaitvietės kaitinimo lygis gali būti ribotas, jeigu veikia kitos kaitvietės.

Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie gali įkaisti.

 1. Uždėkite prikaistuvį ant pasirinktos kaitvietės vidurio.
  Kaitvietė automatiškai prisitaiko pagal prikaistuvio dugno dydį.
  Ekrane rodomas kaitvietės slankiklis. Jis matomas kelias sekundes.
  Pastaba: Norėdami užverti slankiklį, bakstelėkite ekraną ne slankiklio srityje.
 2. Palieskite arba braukite pirštu, kad nustatytumėte norimą kaitinimo lygį.
  Simbolis tampa raudonas ir padidėja, kas reiškia, kad nuostata pasirinkta.

Kai baigsite gaminti, palieskite kaitvietės pasirinkimo simbolį ir nustatykite 0-į kaitinimą.

Sureguliuokite kaitinimo lygį

Paslinkite, kad sureguliuotumėte karštį.

Įsitikinkite, kad kaitlentė įjungta ir ant kaitvietės uždėtas tinkamas prikaistuvis.

Kaitvietės kaitinimo lygis gali būti ribotas, jeigu veikia kitos kaitvietės. Maksimalus kaitinimo lygis matomas slankiklyje. Aktyvūs yra tik balti skaitmenys.

 1. Palieskite kaitvietės pasirinkimo simbolį.
  Ekrane rodomas kaitvietės slankiklis. Slankiklis aktyvus kelias sekundes.
  Pastaba: Norėdami užverti slankiklį, bakstelėkite ekraną ne slankiklio srityje.
 2. Palieskite arba braukite pirštu, kad nustatytumėte norimą kaitinimo lygį.
  Simbolis tampa raudonas ir padidėja, kas reiškia, kad pasirinktas kaitinimo lygis.
Naudojimas PowerBoost

Ar reikia iškart intensyvaus kaitinimo? Naudodami „PowerBoost“ galite greitai užvirinti net didelį kiekį vandens ir paruošti keptuves kepimui dideliame karštyje, kai tik to reikia.

 1. Palieskite norimos naudoti kaitvietės simbolį.
 2. Palieskite .
  Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis. Padidinama kaitvietės galia.
  Pastaba:PowerBoost išjungiama automatiškai. Norėdami išjungti rankomis, pakeiskite kaitvietės kaitinimo lygį.
Sujunkite 2 kaitvietes į 1

Reikia didesnės kaitvietės? Palieskite lygiagrečiojo sujungimo simbolį ir ją turite.

Sujungtos kaitvietės veikia kaip viena tuo pačiu kaitinimo lygiu.
 1. Įjunkite kaitlentę.
 2. Uždėkite prikaistuvį ant dviejų kairiųjų kaitviečių.
  Svarbi informacija: Prikaistuvis turi uždengti abiejų kaitviečių centrus. Prikaistuvis negali būti toliau nei pažymėta sritis.
 3. Palieskite , kad sujungtumėte kaitvietes.
  Pasikeičia kaitvietės simbolis.

Norėdami išjungti funkciją, palieskite .

Kaitviečių techniniai duomenys

Sužinokite apie tinkamus prikaistuvių dydžius ir maksimalią funkcijos PowerBoost trukmę kiekvienai kaitvietei.

Kaitviečių galia iš dalies priklauso nuo prikaistuvio medžiagos ir skersmens. Dėl prikaistuvio poveikio faktinė parametro vertė gali šiek tiek skirtis nuo nurodytos vertės. Norėdami pasiekti optimalių maisto gaminimo rezultatų, naudokite prikaistuvį, kurio skersmuo ne didesnis nei nurodytas.

Kaitvietė Vardinė galia (didžiausias kaitinimo lygis) (W) PowerBoost (W) PowerBoost, didžiausia trukmė (min.) Prikaistuvio skersmuo (mm)
Kairioji priekinė 2300 3200 10 125–210
Kairioji galinė 2300 3200 10 125–201
Vidurinioji priekinė 1400 2500 4 125–145
Dešinioji galinė 2300 3600 10 205–240
Kaitinimo lygių rekomendacijos

Naudokite tinkamą kaitinimo lygį, kad ne tik puikiai paruoštumėte maistą, bet ir taupytumėte energiją.

Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis kaitinimo lygis nėra tiesiogiai proporcingas energijos sąnaudų padidėjimui. Tai reiškia, kad kaitvietė, veikianti vidutiniu kaitinimo lygiu, naudoja mažiau nei pusę savo galios.

Kaitinimo lygio rekomendacijų sąrašas

Pasirinkite savo patiekalui tinkamą kaitinimo lygį, kad pasiektumėte puikių rezultatų ir taupytumėte energiją.

Kaitinimo lygis Naudojimas: Laikas (min.) Patarimai
1 Išlaikyti pagamintą maistą šiltą. jeigu reikia Uždenkite prikaistuvį dangčiu.
12 Tinka padažui „Hollandaise“, sviestui, šokoladui, želė tirpinti. 5–25 Retkarčiais pamaišykite.
12 Tirštinti: purūs omletai, kepti kiaušiniai. 10–40 Gaminkite uždengę prikaistuvius.
23 Tinka virti ryžiams ir pieno pagrindo patiekalams, pašildyti pagamintus patiekalus. 25–50 Verdant ryžius, vandens turi būti bent dvigubai daugiau nei ryžių; gamindami pieniškus patiekalus, juos įpusėjus procesui pamaišykite.
34 Daržovių gaminimas garuose, žuvis, mėsa. 20–45 Įpilkite pora valgomųjų šaukštų skysčio.
45 Bulvių virimas garuose. 20–60 Gamindami 750 g bulvių, naudokite daugiausia ¼ l vandens.
45 Tinka gaminti didesnius maisto kiekius, troškinius ir sriubas. 60–150 Iki 3 l skysčio ir maisto produktai.
67 Kepti ant nedidelio karščio: eskalopus, veršienos muštinius, kotletus, pyragėlius su įdaru, dešreles, kepenėles, miltų, sviesto ir pieno mišinius, kiaušinius, blynus, spurgas. jeigu reikia Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
78 Intensyvus kepimas, smulkiai supjaustytos paskrudintos bulvės, nugarinės žlėgtainis, bifšteksas. 5–15 Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
9 Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą mėsą), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
Tinka virti didelį kiekį vandens. PowerBoost yra įjungta.
Pastaba: Duomenys lentelėje yra tik orientacinio pobūdžio.
Įdėkite Maisto termometras

Tinkamai įdėkite Maisto termometras, kad būtų geras ryšys su kaitlente.

Kai nenaudojate, laikykite Maisto termometras originalioje pakuotėje.

 • Pasirūpinkite, kad neblokuotumėte signalo. Jeigu naudojate Maisto termometras su kairiąja priekine kaitviete, nedėkite jokių didelių puodų ant kairiosios galinės kaitvietės. Geriau perkelkite didelį puodą ant dešiniosios galinės kaitvietės.

 • Dėkite Maisto termometras netoli antenos.
  • Kairioji kaitlentės pusė: 1–3 valandos padėtyje.
  • Dešinioji kaitlentės pusė: 9–11 valandos padėtyje.

 • Šie indikatoriai ekrane rodo ryšio tarp kaitlentės ir Maisto termometras stiprumą: , , . Jeigu kaitlentė negali prisijungti, įsižiebia . Galite perkelti Maisto termometras palei puodo kraštą, kad užmegztumėte arba sustiprintumėte ryšį. Kaitlentė atnaujina ryšio būseną kas 3 sekundes.

Skysčiams naudokite Maisto termometras

Tinkamai įdėkite Maisto termometras ir gaukite puikius rezultatus.

Maisto termometras matuoja temperatūrą iki 120 °C.

Užkabinkite Maisto termometras už kabliuko, ant prikaistuvio krašto.
Maisto termometras laikykite vertikalioje padėtyje taip, kad rankenėlė būtų puodo išorėje.
Svarbi informacija: Panardinkite Maisto termometras į skystį rekomenduojamame panardinimo intervale. Minimalaus lygio žyma turi būti uždengta.
Kietam maistui naudokite Maisto termometras

Tinkamai įdėkite Maisto termometras ir gaukite puikius rezultatus.

Maisto termometras matuoja temperatūrą iki 120 °C.

 1. Įkiškite Maisto termometras į storiausią patiekalo dalį, iki minimalaus lygio žymos.
  Matavimo taškas turi būti vidurinėje patiekalo dalyje.
 2. Įsitikinkite, kad Maisto termometras yra tvirtai įkištas į maistą ir kad rankena nukreipta žemyn.
  Saugokite, kad Maisto termometras metalinės dalys neliestų prikaistuvio sienelių.
 3. Jeigu ruošiate 2–3 cm storio mėsą / žuvį, Maisto termometras galiukas turi siekti prikaistuvio apačią.
 4. Jeigu naudojate grilį „Plancha“, įsitikinkite, kad Maisto termometras rankenėlė būtų grilio „Plancha“ išorėje, dešinėje pusėje.
 5. Išimkite Maisto termometras, prieš apversdami maistą.
Maisto termometras duomenys

Techninės savybės.

Maisto termometras patvirtintas naudoti liečiantis su maistu.
Parametras Vertė
Darbinis dažnis 433,05–434,73 MHz
Maksimali perdavimo galia 5 dBm
Temperatūros intervalas 0–120 °C
Paruoškite ir gaminkite maistą
LeiskiteSensePro® kaitlentei padėti įgyvendinti kulinarines idėjas ir atlikti kasdienius darbus.
Kepimo vadovas

Nesvarbu, ar norite lengvai paruošti mėgstamą patiekalą, ar išbandyti kulinarines galimybes, jūsų SensePro® kaitlentė visada pagelbės.

Kepimo vadovas– palengvina maisto gaminimą dėl įvairių patiekalų paruoštų receptų, iš anksto nustatytų gaminimo parametrų ir detalių instrukcijų. Galimos parinktys priklausys nuo norimo gaminti patiekalo.

Kai kurios su Kepimo vadovas galimos funkcijos:
 • Sous-vide,
 • Kepti keptuvėje,
 • Lėtai virti ir
 • Pašildyti.
Skirtingos Kepimo vadovas procedūros leidžia nustatyti skirtingus parametrus.
 • Funkcijai Kepti keptuvėje galite pakeisti numatytąjį kaitinimo lygį. Kai kuriems patiekalams galite naudoti Kepti keptuvėje su Maisto termometras maisto kepimo temperatūrai stebėti.
 • Daugumai procedūrų, pvz., Sous-vide ir Virti ant nedidelės ugnies, galite pakeisti numatytąją temperatūrą.
 • Esamo gaminimo seanso numatytąjį ar nustatytąjį laiką galite pakeisti. Funkcijai Sous-vide minimali trukmė yra iš anksto nustatyta.
Paleiskite funkciją Kepimo vadovas

Leiskite kaitlentei padėti jums pasiekti puikių rezultatų gaminant norimą patiekalą.

Naudokite Kepimo vadovas funkcijas kairėje kaitlentės pusėje. Funkcijai Kepti keptuvėje naudokite kairiąją priekinę kaitvietę arba abi kairiąsias kaitvietes, kai jos sujungtos.

Svarbi informacija: Prieš gamindami, nekaitinkite prikaistuvio. Naudokite tik šaltą vandenį iš čiaupo arba skysčius.
Svarbi informacija: Funkcijai Kepti keptuvėje vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Įpilkite aliejaus, kai keptuvė įkais.
Svarbi informacija: Su Kepimo vadovas laikmačio funkcija veikia kaip minučių skaitlys. Laikmačio funkcija nesustabdo Kepimo vadovas funkcijos, kai baigiasi nustatytas laikas.
 1. Palieskite ir pasirinkite Kepimo vadovas.
  Taip pat galite paliesti ir pasirinkti Kepimo vadovas.
 2. Iš sąrašo pasirinkite norimą ruošti maistą.
  Kiekvienai maisto rūšiai yra daugiau kaip viena parinktis.
 3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

  Norėdami naudoti numatytąsias nuostatas, palieskite iškylančiojo lango viršuje Gerai.

 4. Palieskite Start ir laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų.
  Jeigu pasirinktame maisto ruošimo procese naudojamas išankstinis įkaitinimas, eigą galite sekti valdymo juostoje.
 5. Jeigu ekrane iškils instrukcijos, palieskite Gerai ir tada Start, kad galėtumėte tęsti.
 6. Pasibaigus nustatytam maisto ruošimo laikui, girdimas signalas ir ekrane rodoma informacija. Palieskite Gerai.
 7. Palieskite įjungtos kaitvietės simbolį ir pasirinkite Stop.
  Taip pat galite paliesti arba ir tada pasirinkite Stop.
 8. Palieskite Taip, kad patvirtintumėte.
  Naudojant Kepimo vadovas su Sous-vide, kaitlentė automatiškai išsijungia po 4 valandų.
  Funkcija Kepimo vadovas išsijungia.
Patarimai funkcijai Kepimo vadovas

Mažos detalės, kurios dar labiau pagerins maisto ruošimą.

 • Kai ruošiate skysčius, prieš gamindami, įpilkite į puodą tinkamą kiekį skysčio (t. y. 1–3 litrus). Virdami stenkitės daugiau nepilti.
 • Uždenkite dangčiu, kad taupytumėte energiją ir greičiau pasiektumėte temperatūrą (taip pat ir vandeniui pašildyti).
 • Gamindami reguliariai pamaišykite savo patiekalą, kad užtikrintumėte vienodą temperatūrą.
 • Pačioje gaminimo pradžioje įdėkite druskos.
 • Prieš ruošdami maistą atšildykite.
 • Kai vanduo pasiekia numatytą temperatūrą ir rodomas iškylantysis langas, įdėkite daržovių (pvz., brokolių, žiedinių kopūstų, šparaginių pupelių, briuselinių kopūstų).
 • Prieš įjungdami funkciją, sudėkite bulves ar ryžius į šaltą vandenį.
 • Troškiniams, padažams, sriuboms, kariams, ragu, guliašams ir sultiniams galite naudoti funkcijas Pašildyti arba Lėtai virti. Prieš įjungdami funkciją Lėtai virti, pakepinkite maisto produktus (be Maisto termometras) ir įpilkite šalto skysčio; po to iš Kepimo vadovas įjunkite funkciją.
 • Mažoms jūros gėrybėms, pvz., aštuonkojo gabalėliams / čiuptuvėliams ar kiautuotiesiems vėžiagyviams galima naudoti Kepti keptuvėje.
Patarimai funkcijai Kepimo vadovas – Kepti keptuvėje

Mažos detalės, kurios dar labiau pagerins maisto ruošimą.

Įspėjimas: Naudokite tik keptuves lygiu dugnu.
PERSPĖJIMAS: Mažiems kaitinimo lygiams naudokite tik laminuotas keptuves, kad apsaugotumėte nuo prikaistuvių perkaitimo ir pažeidimo.
 • Įjunkite funkciją neįkaitinę kaitlentės (išankstinis įkaitinimas nereikalingas).
 • Nenaudokite prikaistuvio su įspaudais dugno viduryje.
 • Naudokite nerūdijančiojo plieno prikaistuvius su daugiasluoksniu dugnu.
 • Skirtingiems keptuvių dydžiams gali reikėti skirtingo įkaitinimo laiko. Sunkios keptuvės išlaiko daugiau šilumos nei lengvos, bet joms reikia daugiau laiko įkaisti.
 • Apverskite maistą, kai jis pasiekia pusę norimos temperatūros. Labai storas maisto porcijas reikia dažniau apversti (t. y. kartą kas dvi minutes).
 • Norėdami gauti geriausių rezultatų, rekomenduojame naudoti Sous-vide metodą, prieš naudojant Kepti keptuvėje. Paruoštas porcijas sudėkite ant įkaitintos keptuvės ir greitai jas apkepkite iš abiejų pusių.
Sous-vide

Ruoškite maistą Sous-vide, kad išsaugotumėte vitaminus ir skonį.

Sous-vide – tai vakuumuoto maisto gaminimo ilgą laiką žemoje temperatūroje metodas.

SensePro® kaitlentėje aiškiai pateikiamos nuostatos bei nurodymai, kuriais reikia vadovautis.

Maisto ruošimas žemoje temperatūroje. Saugos principai

Gera maisto higiena leidžia mėgautis ruošiant maistą žemoje temperatūroje.

Kai gaminate žemoje temperatūroje, pvz., Sous-vide, būtinai laikykitės šių instrukcijų.

 • Prieš ruošdami maistą, nusiplaukite / dezinfekuokite rankas. Mūvėkite vienkartines pirštines.
 • Naudokite tik aukštos kokybės šviežią maistą, laikytą tinkamomis sąlygomis.
 • Kruopščiai nuplaukite ir nulupkite vaisius ir daržoves.
 • Jūsų darbastalis ir pjaustymo lentelės turi būti švarios. Skirtingoms maisto produktų rūšims naudokite skirtingas pjaustymo lenteles.
 • Kai ruošiate paukštieną, kiaušinius ir žuvį, ypatingą dėmesį skirkite maisto higienai:
  • Paukštieną ruoškite bent 65 °C temperatūroje ne mažiau kaip 50 minučių.
  • Įsitikinkite, kad žuvis, kurią norite gaminti Sous-vide, būtų sašimi kategorijos, t. y. itin šviežia.
 • Paruoštą maistą laikykite šaldytuve ne ilgiau kaip 24 valandas.
 • Žmonėms, turintiems silpnesnę imuninę sistemą ar sergantiems lėtinėmis ligomis, rekomenduojama prieš vartojant maistą pasterizuoti. Pasterizuokite maistą 60 °C temperatūroje ne trumpiau kaip vieną valandą.
Paruoškite maistą Sous-vide gaminimui

Norėdami ruošti maistą Sous-vide, pirmiausiai maistas turi būti vakuumuotas.

Svarbi informacija: Jūs galite nusipirkti maisto porcijas, jau paruoštas gaminti šiuo metodu.
 1. Sudėkite prieskoniais pagardintą maistą į užsegamus maišelius ar plastmasinius maišelius.
 2. Jeigu naudojate plastikinius maišelius, maistui vakuumuoti naudokite vakuumavimo aparatą.
Gaminkite Sous-vide

Ruoškite maistą Sous-vide, kad išsaugotumėte vitaminus ir skonį.

 1. Paruoškite maisto porcijas.
 2. Puodą su šaltu vandeniu uždėkite ant kairiosios priekinės ar kairiosios galinės kaitvietės.
  Naudokite ne daugiau kaip 4 litrus vandens.
 3. Palieskite > Sous-vide.
  Taip pat galite paliesti > Kaitlentės funkcijos > Sous-vide
 4. Pasirinkite tinkamą temperatūrą.
 5. Taip pat galima – nustatyti laiką.
  Maisto gaminimo seanso trukmė priklauso nuo maisto storio ir rūšies.
 6. Palieskite Gerai ir tęskite.
 7. Uždėkite Maisto termometras ant puodo krašto.
 8. Palieskite Gerai, kad užvertumėte iškylantįjį langą.
 9. Palieskite Start, kad aktyvintumėte išankstinį kaitinimą.
  Puodui pasiekus numatytą temperatūrą, pasigirs garso signalas.
 10. Įdėkite vakuuminius maišelius su maisto porcijomis vertikalioje padėtyje į puodą.
  Galite naudoti Sous-vide groteles.
 11. Palieskite Start, kad įjungtumėte funkciją.
  Jeigu nustatysite minučių skaitlį, jis bus pradės veikti tuo pačiu metu kaip ir funkcija. Kai praeina nustatytas laikas, girdimas garso signalas ir rodomas iškylantysis langas. Norėdami užverti langą, palieskite Gerai.
Norėdami išjungti arba pakoreguoti funkciją, palieskite arba aktyvios kaitvietės simbolį ir po to Stop. Norėdami patvirtinti, palieskite Taip iškylančiame lange.
Naudokite funkciją „KeepTemperature“.

Tiksliai kontroliuokite ir palaikykite temperatūrą, naudodami funkciją „KeepTemperature“.

Svarbi informacija: Temperatūra palaikoma + / - 1 °C tikslumu)

Funkciją galima įjungti tik kairiajai priekinei arba kairiajai galinei kaitvietei.

Galite ruošti įvairius patiekalus, pavyzdžiui, aštrius patiekalus ar padažus (t. y. skirtingus karius ar aštrią žuvienę).

 1. Palieskite ir pasirinkite Kaitlentės funkcijos > Sous-vide.
  Taip pat galite paliesti ir pasirinkti Sous-vide.
 2. Pasirinkite tinkamą temperatūrą.
 3. Taip pat galima – nustatyti laiką.
 4. Palieskite Gerai ir tęskite.
 5. Uždėkite Maisto termometras ant puodo krašto arba įkiškite į maistą.
 6. Palieskite Start, kad aktyvintumėte išankstinį kaitinimą.
  Puodui pasiekus numatytą temperatūrą, pasigirs garso signalas.
 7. Palieskite Gerai, kad užvertumėte iškylantįjį langą.
 8. Palieskite Start, kad galėtumėte toliau ruošti maistą nustatytoje temperatūroje.
  Jeigu nustatysite minučių skaitlį, jis bus paleistas tuo pačiu metu kaip ir funkcija. Kai praeina nustatytas laikas, girdimas garso signalas ir rodomas iškylantysis langas. Norėdami užverti langą, palieskite Gerai.
Norėdami išjungti arba pakoreguoti funkciją, palieskite arba aktyvios kaitvietės simbolį ir po to Stop. Norėdami patvirtinti, palieskite Taip iškylančiame lange.
Naudokite Maisto termometras kaip Termometras

Kai gaminate stebėkite maisto ar skysčio temperatūrą.

Svarbi informacija: Norint naudoti šią funkciją, turi būti aktyvi bent viena kaitvietė.

Šią funkciją galite aktyvinti visoms kaitvietėms, bet tik vienai kaitvietei vienu metu.

Naudokite šią funkciją, pavyzdžiui, pienui pašildyti arba kūdikių maisto temperatūrai patikrinti.

 1. Įkiškite Maisto termometras į maistą ar skystį iki minimalaus lygio žymos.
 2. Palieskite ekrane, kad atvertumėte Maisto termometras meniu, ir pasirinkite Termometras.
  Taip pat galite paliesti > Kaitlentės funkcijos > Termometras.
 3. Palieskite Start.
  Maisto termometras pradės matuoti temperatūrą. Jeigu nė viena kaitvietė neįjungta, rodomas informacinis iškylantysis langas.
Norėdami išjungti funkciją, palieskite skaitmenis, rodančius temperatūrą, arba ir pasirinkite Stop.
Naudokite Tirpinimas funkciją

Tirpinkite skirtingus produktus, pvz., šokoladą ar sviestą, vienodai nedideliame karštyje.

Svarbi informacija: Vienu metu funkciją galite naudoti tik vienai kaitvietei.
 1. Palieskite ekrane, kad būtų rodomas Meniu.
 2. Pasirinkite Kaitlentės funkcijos > Tirpinimas.
 3. Palieskite Start.
  Pasirinkite norimą kaitvietę. Rodomas iškylantysis langas, kuriame klausiama, ar norite atšaukti ankstesnį kaitinimo lygį, jei jis buvo pasirinktas.

Norėdami išjungti funkciją, palieskite kaitvietės pasirinkimo simbolį ir po to – Stop.

Gaminimo rekomendacijos

Rekomenduojamas gaminimo metodas, trukmė ir temperatūra.

Maistas, maisto storis / kiekis, paruošimo lygis Gaminimo procesas Vidinė temperatūra / gaminimo temperatūra (°C) Gaminimo trukmė (min.)
Jautienos didkepsnis, 2 cm storio, su krauju Sous-vide 50–54 45–90
Jautienos didkepsnis, 4 cm storio, su krauju Sous-vide 50–54 100–150
Jautienos didkepsnis, 6 cm storio, su krauju Sous-vide 50–54 180–250
Jautienos didkepsnis, 2 cm storio, vidutiniškai iškeptas Sous-vide 55–60 45–90
Jautienos didkepsnis, 4 cm storio, vidutiniškai iškeptas Sous-vide 55–60 100–150
Jautienos didkepsnis, 6 cm storio, vidutiniškai iškeptas Sous-vide 55–60 180–250
Jautienos didkepsnis, 2 cm storio, gerai iškeptas Sous-vide 61–68 45–90
Jautienos didkepsnis, 4 cm storio, gerai iškeptas Sous-vide 61–68 100–150
Jautienos didkepsnis, 6 cm storio, gerai iškeptas Sous-vide 61–68 180–250
Vištienos krūtinėlė, 200–300 g, gerai iškepta Sous-vide 64–72 45–60
Vištienos krūtinėlė, 200–300 g, gerai iškepta Virti ant nedidelės ugnies 68–74 35–45
Vištienos blauzdelė, 200–300 g, gerai ištroškinta Virti ant nedidelės ugnies 78–85 30–60
Kiaulienos kepsnys, 2 cm storio, gerai iškeptas Sous-vide 60–66 35–60
Kiaulienos nugarinė, 4–5 cm, gerai iškepta Sous-vide 62–66 60–120
Ėrienos filė, 2 cm storio, vidutiniškai iškepta Sous-vide 56–60 35–60
Ėrienos filė, 2 cm storio, gerai iškepta Sous-vide 64–68 40–65
Ėriuko nugarinė (be kaulų), 200–300 g, vidutiniškai iškepta Sous-vide 56–60 60–120
Ėriuko nugarinė (be kaulų), 200–300 g, gerai iškepta Sous-vide 64–68 65–120
Lašiša, 2 cm storio, skaidri Sous-vide 46–52 20–45
Lašiša, 3 cm storio, skaidri Sous-vide 46–52 35–50
Lašiša, 2 cm storio, skaidri Virti ant nedidelės ugnies 55–68 20–35
Lašiša, 3 cm storio, skaidri Virti ant nedidelės ugnies 55–68 25–45
Tunas, 2 cm storio, skaidrus Sous-vide 45–50 35–50
Krevetės, 1–2 cm storio, skaidrios Sous-vide 50–56 45–45
Kiaušiniai, vidutinio dydžio, minkštas skystas kiaušinis Sous-vide 63–64 45–70
Kiaušiniai, vidutinio dydžio, vidutiniškai skystas kiaušinis Sous-vide 65–67 45–70
Kiaušiniai, vidutinio dydžio, mažiau skystas kiaušinis Sous-vide 68–70 45–70
Kiaušiniai, vidutinio dydžio, minkštai virti Virimas virimas 4
Kiaušiniai, vidutinio dydžio,vidutiniškai išvirti Virimas virimas 7
Kiaušiniai, vidutinio dydžio, kietai virti Virimas virimas 10
Ryžiai, – , virti Brinkinimas 10–30
Bulvės, – , virtos Virimas virimas 15–30
Daržovės (šviežios), – , virtos Sous-vide 85 30–40
Šparagai, – , virti Sous-vide 85 30–40
Hob²Hood

Leiskite Hob²Hood automatiškai pasirūpinti ventiliatoriumi, kad jūs visą dėmesį galėtumėte skirti maisto ruošimui.

Hob²Hood – tai moderni automatinė funkcija, sujungianti kaitlentę su specialiu gartraukiu, naudojant indraraudonųjų spindulių signalo perdavimo įtaisus. Ventiliatoriaus sukimosi greitis reguliuojamas automatiškai pagal režimo nuostatą ir ant kaitlentės esančio karščiausio prikaistuvio temperatūrą.

Didžiosios daugumos gartraukių nuotolinio valdymo sistema pradžioje būna išjungta. Įjunkite ją, prieš pradėdami naudoti šią funkciją.

Norėdami funkciją valdyti automatiškai, nustatykite automatinio režimo H1H6 nuostatas. Pradžioje kaitlentėje būna nustatyta H5 nuostata.

Gartraukis reaguoja kiekvieną kartą, kai naudojate kaitlentę. Kaitlentė automatiškai nustato prikaistuvio temperatūrą ir pareguliuoja ventiliatoriaus sukimosi greitį.

Jūs galite nustatyti kaitlentę, kad apšvietimas būtų įjungtas tik pasirinkus H1.

Pastaba: Jeigu pakeisite ventiliatoriaus sukimosi greitį gartraukyje, numatytasis ryšys su kaitlente bus išjungtas. Norėdami vėl aktyvinti šią funkciją, vėl IŠJUNGTA ir ĮJUNGTA abu prietaisus.
Pastaba: Išsamesnės informacijos apie gartraukio naudojimą rasite gartraukio naudojimo instrukcijoje.
Režimus keiskite rankomis Hob²Hood

Keičiant ventiliatoriaus greitį rankomis, ventiliatorius gali veikti tyliau.

Jeigu netenkina triukšmas / ventiliatoriaus greitis, galite rankiniu būdu perjungti režimus.
 1. Palieskite .
 2. Pasirinkite Nuostatos.
 3. Iš sąrašo pasirinkite Hob²Hood.
 4. Pasirinkite atitinkamą režimą.
  Pabaigus gaminti ir išjungus kaitlentę, gartraukio ventiliatorius gali dar kurį laiką veikti. Praėjus tam laikui, sistema automatiškai išjungia ventiliatorių ir paskesnes 30 sekundžių apsaugo ventiliatorių nuo netyčinio jo įjungimo.
  Gartraukio apšvietimas išsijungia praėjus 2 minutėms po kaitlentės išjungimo.
  Pastaba: Jeigu pakeisite ventiliatoriaus sukimosi greitį gartraukyje, numatytasis ryšys su kaitlente bus išjungtas. Norėdami vėl aktyvinti šią funkciją, vėl išjunkite ir įjunkite abu prietaisus.
Hob²Hood
Režimas Automatinis apšvietimas Virimas Kepimas
H0 Išjungta Išjungta Išjungta
H1 Įjungta Išjungta Išjungta
H2 Įjungta 1 ventiliatoriaus greitis 1 ventiliatoriaus greitis
H3 Įjungta Išjungta 1 ventiliatoriaus greitis
H4 Įjungta 1 ventiliatoriaus greitis 1 ventiliatoriaus greitis
H5 Įjungta 1 ventiliatoriaus greitis 2 ventiliatoriaus greitis
H6 Įjungta 2 ventiliatoriaus greitis 3 ventiliatoriaus greitis

Kaitlentė aptinka virimo procesą ir pagal automatinį režimą parenka ventiliatoriaus sukimosi greitį.

Kaitlentė aptinka kepimo procesą ir pagal automatinį režimą parenka ventiliatoriaus sukimosi greitį.

H2 režimas aktyvina ventiliatorių bei apšvietimą, neatsižvelgiant į temperatūrą.

Pastaba: Jeigu pakeisite ventiliatoriaus sukimosi greitį gartraukyje, numatytasis ryšys su kaitlente bus išjungtas. Norėdami vėl aktyvinti šią funkciją, vėl išjunkite ir įjunkite abu prietaisus.
Pastaba: Išsamesnės informacijos apie gartraukio naudojimą rasite gartraukio naudojimo instrukcijoje.
Naudingi patarimai dėl funkcijos Hob²Hood

Išnaudokite visas funkcijos Hob²Hood galimybes.

Kai naudojate viryklę įjungę funkciją Hob²Hood:

 • Apsaugokite gartraukio skydelį nuo tiesioginių saulės spindulių.
 • Nenukreipkite į gartraukio skydelį halogeninio žibintuvėlio.
 • Neuždenkite kaitlentės valdymo skydelio.
 • Neužstokite signalo tarp kaitlentės ir gartraukio (pavyzdžiui, ranka ar prikaistuvio rankena ar aukštu puodu).
Pastaba: Hob²Hood infraraudonųjų spindulių signalų perdavimo mechanizmo langelis privalo būti švarus.
Pastaba: Kiti nuotoliniu būdu valdomi prietaisai gali blokuoti signalą. Nesinaudokite kitais tokio tipo prietaisais šalia kaitlentės, kai veikia funkcija Hob²Hood.

Gartraukiai su funkcija Hob²Hood

Visą gartraukių, veikiančių su šia funkcija, asortimentą rasite apsilankę mūsų vartotojams skirtoje interneto svetainėje. „Electrolux“ gartraukiai, kuriuose yra įdiegta ši funkcija, turi būti pažymnėti simboliu .

Papildomos funkcijos
Virtuvėje padėsiančios naudingos funkcijos.
Nustatykite atgalinės atskaitos laikmatį

Tegul kaitlentė skaičiuoja kiekvienai kaitvietei atskirai minutes.

Pirmiausiai nustatykite atitinkamos kaitvietės, o po to – funkcijos kaitinimo lygį.
 1. Palieskite kaitvietės simbolį.
 2. Palieskite .
  Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.
 3. Pažymėkite , kad įjungtumėte funkciją.
  Simboliai pasikeičia į .
 4. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte norimą laiką.
  Pavyzdžiui, valandas ir (arba) minutes.
 5. Palieskite Gerai, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

  Norėdami atšaukti savo pasirinkimą, pasirinkite .

  Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso signalas ir mirksi . Palieskite signalui išjungti.

Norėdami šią funkciją išjungti, nustatykite kaitinimo lygį ties 0.

Arba palieskite į kairę nuo laikmačio vertės, palieskite greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą, kai rodomas iškylantysis langas.

Aktyvinkite minučių skaitlį

Tegul kaitlentė skaičiuoja minutes visai kaitlentei.

Svarbi informacija: Ši funkcija neturi poveikio kaitviečių veikimui.
 1. Pasirinkite bet kokią kaitvietę.
  Atitinkamas slankiklis bus rodomas ekrane.
 2. Palieskite .
  Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.
 3. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte norimą laiką.
  Pavyzdžiui, valandas ir minutes.
 4. Palieskite Gerai, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

  Norėdami atšaukti savo pasirinkimą, pasirinkite .

  Kai nustatytas laikas baigiasi, pasigirsta garso signalas ir mirksi . Palieskite signalui išjungti.

 5. Norėdami išjungti funkciją:
  1. Palieskite , į kairę nuo laikmačio vertės.
  2. Palieskite greta jos ir savo pasirinkimą patvirtinkite, kai atsiranda iškylantysis langas.
Chronomètre

Stebėkite, kiek laiko kaitvietė veikia.

Funkcija automatiškai pradeda atskaitą iškart, kai įjungiate kaitvietę.

Kai pakeliate prikaistuvį nuo kaitvietės, funkcija nesustabdoma.

Aktyvinkite Chronomètre

Įjunkite arba išjunkite Chronomètre funkciją pagal savo pageidavimus.

 1. Palieskite ir atverkite Meniu.
 2. Slinkite meniu ir pasirinkite Nuostatos > Chronomètre
 3. Palieskite jungiklį ir įjunkite / išjunkite funkciją.
Atkurkite Chronomètre

Atkurkite Chronomètre funkciją, kad skaičiavimas būtų suderintas su gaminimu.

 1. Palieskite .
 2. Iškylančiame lange pasirinkite Atkurti.
Funkcija pradeda skaičiuoti nuo 0.
Pristabdykite Chronomètre

Laikinai pristabdykite Chronomètre funkciją, kad skaičiavimas būtų suderintas su gaminimu.

 1. Palieskite .
 2. Iškylančiame lange pasirinkite Sustabdyti.
Pasirinkite Start, kad tęstumėte skaičiavimą.
Užrakinkite valdymo skydelį

Užrakinkite valdymo skydelį, kad netyčia nebūtų pakeistas kaitinimo lygis.

Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.

Jeigu norite išjungti funkciją, lieskite 3 sekundes.

Pastaba: Užrakinimo funkcija taip pat išsijungia, kai išjungiate kaitlentę.
Aktyvinkite Vaikų saugos užraktas

Aktyvinkite Vaikų saugos užraktas, kad apsaugotumėte nuo atsitiktinio kaitlentės naudojimo.

 1. Palieskite ekrane, kad būtų rodomas Meniu.
 2. Iš sąrašo pasirinkite Nuostatos > Vaikų saugos užraktas.
 3. Įjunkite jungiklį.
 4. Palieskite raides A-O-X abėcėlės tvarka, kad įjungtumėte funkciją.

Norėdami išjungti funkciją, išjunkite jungiklį.

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange.

Pristabdyti ir tęsti maisto ruošimą

Laikinai pristabdykite ir tęskite maisto ruošimą, nekeisdami pasirinktų nuostatų.

Svarbi informacija: Jūs negalite aktyvinti funkcijos, kai veikia Kepimo vadovas arba Sous-vide.
Svarbi informacija: Funkcija išjungiama PowerBoost.
 1. Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.
  įsijungia. Visose veikiančiose kaitvietėse nustatytas mažiausias kaitinimo lygis.
 2. Vėl palieskite , kad galėtumėte tęsti gaminimą.
  Maisto gaminimo nuostatos vėl aktyvinamos.
Automatinis išjungimas padidina saugumą

Tam tikrose situacijose kaitlentė automatiškai išsijungia arba išjungia kaitvietes.

Jūsų kaitlentė automatiškai išsijungs, jeigu:

Visos kaitvietės yra išjungtos.
Jeigu nė viena kaitvietė neįjungta, kaitlentė išsijungia, kad būtų taupoma energija.
Daugiau kaip 10 sekundžių kažkas uždėta ant valdymo skydelio.
Jeigu kažką išliejate ar padedate ant valdymo skydelio (prikaistuvį, šluostę ir pan.), pasigirsta signalas ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite uždėtą daiktą arba nuvalykite valdymo skydelį,
Kaitlentė per daug įkaista.
Jūsų kaitlentė išsijungia, kai ji perkaista, pvz., jeigu kaitinate tuščią keptuvę. Palaukite, kol kaitvietė atauš, prieš vėl naudodami kaitlentę.
Naudojate netinkamą prikaistuvį arba ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis.
Mirksi baltas kaitvietės simbolis ir indukcinė kaitvietė automatiškai išsijungia po 1 minutės.
Neišjungėte kaitvietės arba nepakeitėte kaitinimo lygio.
Po tam tikro laiko rodomas pranešimas ir kaitlentė išsijungia. Laikas priklauso nuo kaitinimo lygio.
Santykis tarp kaitinimo lygio ir automatinio išjungimo laiko

Kuo šiltesnė kaitvietė, tuo trumpesnis automatinio išjungimo laikas.

Kaitinimo lygis Kaitlentė išsijungia po
1–2 6 valandų
3–5 5 valandų
6 4 valandų
7–9 1,5 valandos
Likusio karščio indikatorius

Indikatorius apsaugo, kad nepaliestumėte karštų paviršių.

Įspėjimas: Pavojus nusideginti dėl likusio karščio.

Indukcinės kaitlentė maisto gaminimo metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio dugną. Savo ruožtu prikaistuvis kaitina kaitlentės paviršiaus stiklo keramiką.

OptiHeat Control likusio karščio indikatorius rodo likusio karščio lygį – III, II arba I, kur III yra didžiausias lygis.

Öko Timer (Ekonominis laikmatis)

Kaitvietė išsijungia prieš pasibaigiant atgalinei atskaitai, kad būtų taupoma energija.

Veikimo trukmės ir atgalinės atskaitos trukmės skirtumas priklauso nuo kaitinimo lygio ir maisto gaminimo trukmės.

Nuostatos

Sukonfigūruokite SensePro® kaitlentę, kad ji jums tiktų.

Jūs galite pakeisti kaitlentės šias naudingas nuostatas: Kalba, Ekrano ryškumas ir Mygtukų tonai.

Nustatyti Kalba

Ar po pradinės sąrankos norite pakeisti Kalba? Keliais paprastais veiksmais nustatykite norimą kalbą.

 1. Palieskite ekrane, kad būtų rodomas Meniu.
 2. Pasirinkite Nuostatos > Kalba.
 3. Pasirinkite pageidaujamą kalbą.
 4. Palieskite Taip, kad patvirtintumėte.
 5. Palieskite , kad užvertumėte Meniu.
Nustatykite Mygtukų tonai

Pasirinkite, kaip kaitlentė turėtų rodyti, kai paliečiate valdymo skydelio mygtukus.

 1. Palieskite ekrane.
 2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas > Mygtukų tonai.
 3. Pasirinkite norimą parinktį
  • be garso,
  • spragtelėjimas (numatytoji),
  • pyptelėjimas.
 4. Palieskite Gerai.
 5. Palieskite , kad užvertumėte Meniu.
Nustatykite Įspėjamo signalo garsas

Pasirinkite, kaip garsiai garso signalas turėtų signalizuoti, kai paliečiate valdymo skydelį.

 1. Palieskite ekrane.
 2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas > Įspėjamo signalo garsas.
 3. Pasirinkite norimą parinktį.
 4. Palieskite Gerai.
 5. Palieskite , kad užvertumėte Meniu.
Nustatykite Ekrano ryškumas

Ekrano Ekrano ryškumas pakeitimai gali padidinti vizualinį pasiekiamumą.

Galite rinkite iš 4 skirtingų ryškumo lygių, kur 4 yra ryškiausias.
 1. Palieskite ir atverkite Meniu.
 2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas > Ekrano ryškumas.
 3. Pasirinkite norimą lygį.
 4. Palieskite Gerai.
 5. Palieskite , kad užvertumėte Meniu.

Valymas ir priežiūra

Sužinokite, kada ir kaip valyti prietaisą. Švarūs ir gerai prižiūrėti buitiniai prietaisai yra saugesni, be to, jie padės pagaminti gardesnius patiekalus.
Kaitlentės valymas ir priežiūra

Sužinokite, kaip reikia valyti kaitlentę.

Gerai rūpinkitės kaitlente, visada naudokite prikaistuvius švariu ir nepažeistu dugnu.

Kada reikia valyti kaitlentę

Valykite kaitlentę po kiekvieno panaudojimo.

Pastaba: Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant paviršiaus neturi įtakos kaitlentės veikimui.

Nedelsdami pašalinkite

 • ištirpusį plastiką,
 • plastmasinę plėvelę,
 • cukrų,
 • maistą su cukrumi.

Jeigu nedelsdami nepašalinsite, kaitlentė gali būti sugadinta.

Naudokite specialią, stiklo paviršiui skirtą grandyklę. Laikykite grandyklę smailiu kampu ir judėkite per paviršių.

Kaitlentei pakankamai ataušus pašalinkite

 • kalkių nuosėdų apskritimus,
 • vandens apskritimus,
 • riebalų dėmes,
 • blizgančias metalo atspalvio dėmes.

Kaitlentę valykite drėgna šluoste ir nešveičiamąja valymo priemone, tinkančia kaitlentės stikliniam paviršiui. Judėkite šluoste iš kairės į dešinę, kad išvalytumėte paviršiuje esančius horizontalius griovelius.

Norėdami pašalinti blizgias metalo atspalvio dėmes, naudokite vandens ir acto mišinį kaitlentės paviršiui valyti.

Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite minkštu audiniu.

Taupykite energiją!

Taupykite energiją be jokių pastangų kasdien ruošdami maistą.

Patarimai, kaip lengvai taupyti energiją, kai ruošiate maistą.

 • Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek reikia.
 • Jei įmanoma, prikaistuvius visada uždenkite dangčiais.
 • Uždėkite prikaistuvį ant kaitvietės, prieš įjungdami kaitvietę.
 • Uždėkite prikaistuvį ant kaitvietės vidurio.
 • Mažesnius prikaistuvius dėkite ant mažesnių kaitviečių.
 • Maistui pašildyti arba išlydyti naudokite likusį karštį.

Mokomieji vaizdo įrašai

Peržiūrėkite mūsų specialiai parengtus mokomuosius vaizdo įrašus ir išmokite kuo efektyviau naudotis savo prietaisu.

 • How to use the food sensor

  How to use the food sensor

  Detailed instructions on how to use SensePro Hob's food sensor.

  Sekantis

 • How to use Assisted Cooking function

  How to use Assisted Cooking function

  Step by step animation showing how to use the Assisted Cooking function on your SensePro hob. Take a look, and try it home.

  Sekantis

 • How to use the sous-vide function

  How to use the sous-vide function

  Step by step animation showing how to use the sous-vide function on your SensePro hob. Take a look, and try it home.

  Sekantis

 • How to use the UI of your SensePro

  How to use the UI of your SensePro

  How to maximize the use of your new SensePro. The animation gives you tips on how to use your new SensePro. Less routine steps, set timer for each zone, power boost, use assisted cooking.

  Sekantis

 • How to use sous-vide for restaurant style results at home

  How to use sous-vide for restaurant style results at home

  The benefits of sous-vide cooking, the possibility of cooking restaurant style dishes using SensePro hob.

  Sekantis

Funkcijos

Tikslūs rezultatai naudojant maisto termometrą

Mūsų belaidis maisto termometras padeda namuose pasiekti profesionalių rezultatų. Maisto termometras tiksliai išmatuoja temperatūrą ir perduoda kaitlentei, kad būtų gauti tikslūs rezultatai. Konkrečios temperatūros išlaikymas leidžia gaminti „Sous Vide“ kaitlentėje.

Valdykite kaitlentę intuityviu jutikliniu ekranu

Paprastas naudoti jutiklinis ekranas, suteikiantis pasitikėjimo naudojantis kaitlente
Intuityvi patirtis naudojant mūsų spalvinį jutiklinį ekraną. Pasirinkite norimą ruošti maistą ir kaitlentė parodys tiesiogiai informaciją apie kiekvieną kaitlentę, todėl lengvai galėsite stebėti maisto ruošimo procesą. Kaitlentė pateikia detalius nurodymus, todėl kaskart pasieksite puikių rezultatų.

Kiekvienai kaitvietei atskirai nustatomas laikas

Gali būti sudėtinga vienu metu gaminti kelis patiekalus, bet neturėtų būti sudėtinga jiems nustatyti laikmačius. Jūsų kaitlentėje tai paprasta: nustatykite kiekvienai kaitvietei atskirą laikmatį ir pasibaigus laikmatyje nustatytam laikui kaitvietė automatiškai išsijungs. Sumani pagalba, kai tik reikia!

Sujunkite kaitvietes, kad būtų daugiau vietos ruošti maistą naudojant lygiagrečiojo sujungimo funkciją

Daugiau vietos maistui ruošti
Lygiagrečiojo sujungimo funkcija apjungia dvi atskiras kaitviečių zonas į vieną didelį maisto gaminimo paviršių. Automatiškai suderinus temperatūros ir trukmės nuostatas, šis paviršius puikiai tiks griliams „Plancha“ ar kepimo indams.

Hob2Hood

Tegu jūsų gartraukiu „pasirūpina“ kaitlentė
Technologija „Hob2Hood®“ reiškia, jog gartraukis yra automatiškai valdomas iš kaitlentės. Kai gaminate, ventiliatorius reguliuojasi pagal jūsų atliekamus temperatūros pakeitimus. Todėl galite daugiau dėmesio skanių patiekalų ruošimui.