Dovana perkant 700 serijos Electrolux siurblį 

Įsigyjant 700 serijos Electrolux siurblį filtrų rinkinį gaukite dovanų

Praktiška dovana Jūsų namų švarai.

AKCIJOS metu nuo 2023 m. gegužės 15 d. iki 2023 m. liepos 31 d. įsigyjant „Electrolux“ prekinio ženklo 700 serijos belaidžius dulkių siurblius* dovanojamas praktiškas filtrų rinkinys nenutrūkstamam nuodugniam siurbimui ir švarai Jūsų namuose!

*Akcijoje dalyvaujančių siurblių modelių Nr. EP71UB14DB, EP71HB14UV, EP71AB14UG, EP71B14WET

Akcijos taisyklės

1. Bendroji dalis

1.1. Akcija vyksta laikotarpiu nuo 2023 m. gegužės 15 d. iki 2023 m. liepos 31 d. (toliau – Akcija).
1.2. Akciją organizuoja UAB „Electrolux Lietuva“, įm.k. 110187827, Ukmergės g. 219, Vilnius. www.electrolux.lt (toliau – Organizatorius).
1.3. Akcija galioja tik konkretiems įsigytiems Lietuvoje „Electrolux“ prekinio ženklo 700 serijos belaidžius dulkių siurbliams, toliau išvardintiems modeliams: EP71HB14UV, EP71B14WET, EP71UB14DB, EP71AB14UG (toliau – Prietaisai).
1.4. Akcijoje turi teisę dalyvauti tik fiziniai veiksnūs asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus (toliau – Klientai), išskyrus Akcijos taisyklėse numatytus atvejus.
1.5. Akcijoje neturi teisės dalyvauti įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti juridiniai asmenys. Akcija taip pat netaikoma partneriams, perkantiems Prietaisus perpardavimui ir UAB „Electrolux Lietuva“ darbuotojams.
1.6. Akcijoje galima dalyvauti tiek kartų, kiek bus įsigyta akcijos metu taisykles atitinkančių unikalių prietaisų.
1.7. Dovanų kiekis yra ribotas ir jam pasibaigus Akcija gali būti nutraukta ankščiau nurodyto termino.
1.8. Akcijos Dovana – filtrų rinkinys ESKW5, kurį sudaro plaunami du priešvarikliniai filtrai ir vienas ypatingai smulkias daleles sulaikantis filtras (Toliau – Dovana)


2. AKCIJOS EIGA IR DOVANA

2.1. Klientas įsigijęs akcijoje dalyvaujantį prietaisą, registruoja prietaisą Electrolux svetainėje https://www.electrolux.lt/mypages/register-a-product/ ir palieka atsiliepimą apie produktą.
2.2. Užpildo akcijos anketą, registruojant pirkimo dokumentą ir teisingai užpildant visus laukelius el. anketoje adresu: https://www.electrolux.lt/local/700-dovana/ .
2.3. Organizatoriaus atstovas, per 5 darbo dienas, susiekia su Klientu anketoje nurodytais kontaktais ir individualiai susitaria dėl dovanos atsiėmimo ir perduoda ją Klientui susitartu būdu.
2.4. Dovana bus išsiųsta tuo atveju, jeigu klientas atitinka visas šios Akcijos sąlygas bei, paprašytas Organizatoriaus, galės pateikti, fiziškai ar skaitmeniniu būdu, produkto įsigijimo dokumentą/-us.
2.5. Nepavykus susisiekti su Klientu, anketoje nurodytais kontaktais, praėjus 7 dienoms po pirmojo bandymo susisiekti, dovana grįžta į dovanų fondą.
2.6. Prizai į kitas prekes ar pinigus nekeičiami.

3. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

3.1. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su Akcijos taisyklių teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.
3.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2023 metų rugpjūčio 7 d. Akcijos taisyklių 1.2 p. nurodytu adresu arba el.paštu info@electrolux.lt
3.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ir į jį atsakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Jei skundo nagrinėjimas reikalauja ilgesnio skundo nagrinėjimo laikotarpio, Organizatorius apie tai turi informuoti skundo teikėją per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo.

4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

4.1. Asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Akcijos organizatorius.
4.2. Akcijos metu, Akcijos anketos polapyje, surinkti duomenys bus naudojami tik su akcijos įsipareigojimų įgyvendinimu susijusiais tikslais.
4.3. Asmenys, dalyvaujantys Akcijoje ir pateikiantys savo asmens duomenis sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse bei įstatymuose nustatyta tvarka.
4.4. Akcijos metu surinkti asmens duomenys bus saugomi įstatymų numatyta tvarka.

5. KITOS SĄLYGOS

5.1. Asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad sutinka su visomis Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.
5.2. Akcijos organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti Akcijos taisykles apie tai viešai paskelbdamas tinklapyje https://www.electrolux.lt/local/700-dovana/
5.3. Visais šiose Taisyklės neaptartais klausimais Akcijos Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.
5.4. Akcijoje dalyvis gali būti pašalintas iš akcijos dalyvių sąrašo, jeigu organizatorius nustato, kad akcijos dalyvis veikė apgaulingai, siekė nesąžiningų tikslų arba nesilaikė šios akcijos taisyklių.

 

Ieškokite mūsų partnerių parduotuvėse

Btn-juodas.png

bigbox-juodas.png

Technorama-juodas.png

Reguliariai, bent kartą į mėnesį, ar kai dulkių siurblys informuos atitinkama piktograma ant valdymo skydo, išvalykite filtrus, juos praplaunant po šaltu tekančiu vandeniu. Nenaudokite jokių ploviklių, kurie gali sugadinti filtro sudedamąsias dalis. Prieš įstatant atgal į siurblį, įsitikinkite, kad filtrai pilnai išdžiūvę. Rūpinkitės savo siurbliu, tuomet jis galės pasirūpinti nuodugnia Jūsų namų švara.