Bandykite džiovyklę net 60 dienų!

AKCIJOS metu nuo 2023 m. spalio 20 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. „Electrolux“ prekinio ženklo džiovyklėms suteikiama unikali galimybė jas įsigijus išbandyti su 60 dienų grąžinimo garantija!

Mūsų A+++ klasės džiovyklės

  • Džiovinimo metu pašalina daugiau kaip 99,9 % bakterijų ir virusų
  • Netgi plonų audinių skalbiniai vienodai išdžiovinami oru
  • Išskirtinė drabužių priežiūra vienu bakstelėjimu išmaniajame telefone
  • Džiovinimo jutiklis: džiovyklė nustato, kada drabužiai yra išdžiūvę iki nurodyto lygio
  • Sistema „SensiCare“ pritaiko džiovinimo trukmę pagal kiekvienos įkrovos drėgnumą.
  • Veiksminga oro cirkuliacija, vienodos energijos sąnaudos

Ieškokite mūsų partnerių parduotuvėse

AKCIJOS TAISYKLĖS


1.    Akcija vyksta laikotarpiu nuo 2023 m. spalio 20 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d . (toliau – Akcija). 

2.    Akciją organizuoja UAB „Electrolux“, įm. k. 110187827 , Ukmergės g. 219, Vilnius. www.electrolux.lt (toliau – Organizatorius).

3.    Akciją vykdoma visoje Lietuvoje, fizinėse ir internetinėse parduotuvėse, kurios prekiauja iš UAB „Electrolux“ užsakoma produkcija.

4.    Akcijoje dalyvaujančių visi „Electrolux“ džiovyklių modeliai (toliau Prietaisai), esantys oficialioje „Electrolux“ internetinėje svetainėje: https://bit.ly/testuok60 (sutrumpinta nuorodos versija). Prietaisai privalo būti įsigyti akcijos galiojimo laikotarpiu, p.1.

5.    Akcijoje turi teisę dalyvauti tik fiziniai, veiksnūs asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus (toliau – Klientai), įsigiję „Electrolux“ džiovyklę ir sumokėję visą prekės kainą. 

6.    Akcijoje gali dalyvauti ir Klientai, Prietaisus įsigiję lizingo būdu. Tačiau pinigų grąžinimo pagal Akcijos taisykles atveju, lizingo sutarties sudarymo mokestis ir sumokėtos palūkanos Klientui nėra grąžinamos ir (arba) kompensuojamos.

7.    Akcijoje neturi teisės dalyvauti įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

8.    Akcijoje galima dalyvauti tik vieną kartą, įsigyjant vieną „Electrolux“ džiovyklę. 

9.    Akcijos metu Klientas turi teisę išbandyti Prietaisą per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prietaiso įsigijimo dienos ir įsitikinęs, kad Prietaisas atitinka jo lūkesčius, atsisakyti pinigų grąžinimo galimybės arba įsitikinęs, kad prietaisas netenkina jo lūkesčių - atgauti pinigus, kaip nurodyta šiose taisyklėse. 

PINIGŲ GRĄŽINIMAS

10.1    Klientui pinigai gali būti grąžinami išimtinai tik už taisyklių 4 punkte nurodytus Prietaisus ir tik tuo atveju, jeigu Prietaisas buvo įsigytas 3 punkte nurodytose pardavimo vietose. 

10.2.    Klientas privalo informuoti prekės įsigijimo vietą (prekių grąžinimo skyrių) apie savo norą grąžinti įsigytą prietaisą bei pateikti pirkimą įrodančius dokumentus per 63 kalendorines dienas nuo prekės įsigijimo datos.

10.3. Užpildžius reikiamus dokumentus, pardavimo vieta, remiantis vidinėmis pinigų grąžinimo gairėmis, inicijuos ir įgyvendins pinigų grąžinimo procedūrą. Organizatorius neatsako už pinigų grąžinimo procedūras. Pardavimo vieta, taip pat, informuos Akcijos organizatorių apie prekės grąžinimo atvejį, perduos grąžintojo duomenis dėl tolimesnės grąžinamos prekės pasiėmimo iš kliento.

10.4.  Klientas, savo ruožtu, privalo grąžinamą džiovyklę iš anksto paruošti tinkamam ir saugiam transportavimui. Grąžinama džiovyklė privalo būti be išorinių mechaninių defektų ir pakitimų bei pilnos komplektacijos. t.y. švari ir tvarkinga, be pašalinių kvapų,  bei kitų pašalinių daiktų, atsiradusių ne dėl Pardavėjo kaltės. Džiovyklė taip pat turi būti be vidinių defektų ir pakitimų/ paslėptų defektų – džiovyklė turi veikti, atitikti pradinius techninius prietaiso reikalavimus. Džiovyklė turi būti transportuojama originaliame putplasčio įpakavime, iš anksto atjungus ją nuo elektros maitinimo šaltinio. 

10.5. Grąžinamas prietaisas bus paimtas iš kliento per 1-3 sav. nuo prietaiso grąžinimo prašymo pateikimo pirkimo vietai. Su klientu bus suderinta abiem pusėms tinkama atsiėmimo data ir laikas.

10.6. Klientas turi teisę atgauti visą už Prietaisą sumokėtą pinigų sumą Akcijoje dalyvaujančioje parduotuvėje, kurioje įsigijo prietaisą, tačiau tik tuo atveju, jeigu tenkinamos visos pinigų grąžinimo akcijos sąlygos ir Klientas per nustatytą terminą kreipėsi dėl pinigų grąžinimo. 

10.7. Akcijos laikotarpiu įsigytiems Prietaisams taikomos garantijos sąlygos, nurodytos Prietaiso garantinės priežiūros knygelėje, jei šiose Akcijos taisyklėse nenumatyta kitaip. Bandymo laikotarpis dėl garantinio aptarnavimo darbų nėra trumpinamas.

GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

11.1. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su Akcijos taisyklių teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius. 

11.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 29 d. 

11.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ir į jį atsakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Jei skundo nagrinėjimas reikalauja ilgesnio skundo nagrinėjimo laikotarpio, Organizatorius apie tai turi informuoti Pirkėją per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo.


 ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

12.1. Asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Akcijos organizatorius.

12.2. Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami tik su pinigų bei džiovyklės grąžinimo procedūra susijusiais tikslais. 

12.3. Asmenys, dalyvaujantys Akcijoje ir pateikiantys savo asmens duomenis sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse bei įstatymuose nustatyta tvarka.

12.4. Akcijos metu surinkti asmens duomenys bus saugomi įstatymų numatyta tvarka.


KITOS SĄLYGOS 

13.1. Asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad sutinka su visomis Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

13.2. Akcijos organizatorius  turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti „Electrolux“ džiovyklių grąžinimo taisykles apie tai viešai paskelbdamas tinklapyje www.electrolux.lt 

13.3. Visais šiose Taisyklės neaptartais klausimais Akcijos Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis. 

13.4. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje www.electrolux.lt

13.5. Akcijos dalyvis gali būti pašalintas iš akcijos dalyvių sąrašo, jeigu organizatorius nustato, kad akcijos dalyvis veikė apgaulingai, siekė nesąžiningų tikslų arba nesilaikė šios akcijos taisyklių.  

 

 

 

Skaitykite daugiau