Taisyklės

Dalyvaudami konkurse (Konkurse) jūs (Dalyvis) sutinkate laikytis šių taisyklių ir sąlygų (Taisyklės ir Sąlygos). Bet kokia su Konkursu susijusi informacija arba instrukcijos, paviešintos Kampanijos organizatoriaus „Electrolux“ interneto puslapyje ir Konkurso puslapyje https://www.electrolux.lt, yra šių Taisyklių ir Sąlygų dalis.

Kampaniją „Palikite atsiliepimą apie produktą“ (toliau – Kampanija) organizuoja Electrolux UAB (toliau – Organizatorius), adresas Ukmergės g. 219, U219, LT-07152 Vilnius.

Kampanijos Dalyviai sutinka su šiomis akcijos Sąlygomis (toliau – Sąlygos).

 

KONKURSO SĄLYGOS

Dalyviai

 1. Konkurse gali dalyvauti pilnametystės (18 metų ir daugiau) sulaukę Lietuvos gyventojai.
 2. Konkurse negali dalyvauti Kampanijos organizatoriaus arba tos pačios įmonių grupės darbuotojai, jų šeimos ar šeimos ūkio nariai ir bet kas, profesiškai susijęs su šiuo Konkursu.
 3. Norint dalyvauti konkurse, Konkurso Dalyvis privalo pateikti produkto numerį arba prietaiso modelio numerį.

 

Kampanijos trukmė

 1. Kampanija prasideda 2023 m. balandžio 1 d. ir baigiasi 2023 m. gruodžio 31 (toliau – Kampanijos laikotarpis).

Eiga ir etapai

 1. Dalyvis užregistruoja savo įsigytą Electrolux produktą (toliau – Produktą) https://www.electrolux.lt.
 2. Savo užregistruotam Produktui palieką atsiliepimą.
 3. Komisija atrenka atsiliepimus ir susisiekia su nugalėtojais el. paštu.

Konkursas

 1. Kampanijoje galima laimėti Kampanijos organizatoriaus įsteigtus prizus (toliau – Prizas). Pateikiant atsiliepimus skirtingiems Produktams galima pretenduoti į daugiau nei vieną Prizą.
 2. Prizas neturi jokios piniginės vertės, jo negalima perleisti, laimėtojas jo negali pakeisti.
 3. Tam, kad galėtų dalyvauti Konkurse, Dalyviai turi užpildyti https://www.electrolux.lt esančią registracijos formą ir pasidalinti savo atsiliepimu apie savo Electrolux produktą.
 4. Konkurso laimėtojai renkami atsitiktiniu būdu.
 5. Į prizą pretenduoti gali tik tie konkurso dalyviai, kurie atitinka Konkurso organizatoriaus iškeltas sąlygas.
 6. Sprendimas dėl laimėtojo yra galutinis. Konkurso organizatorius nevykdo jokio susirašinėjimo ar derybų dėl sprendimo arba rezultato.
 7. Laimėtojas apie laimėjimą bus informuotas elektroniniu paštu, jo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Laimėtojas turės septynias (7) dienas, per kurias turės atsakyti į laišką tam, kad galėtų pats atsiimti prizą.
 8. Jei laimėtojo pasiekti neįmanoma, arba jis neatsakė į jam siųstą elektroninį laišką per nustatytą laiką, laimėtojas praranda teisę į Prizą. Tokiu atveju, laikantis šių Taisyklių ir Sąlygų, laimėtoju bus išrinktas kitas Dalyvis.
 9. Bet koks tekstas, vaizdo įrašai, nuotraukos ar kitas turinys (toliau – Turinys), kuriuo Dalyvis pasidalins Konkurso registracijos formoje, turi griežtai atitikti šiuos reikalavimus:
  1. Turinys neturi pažeisti nė vieno asmens teisių ir negali būti šmeižikiškas.
  2. Turinys turi būti tinkamas bet kokio amžiaus asmenims ir turi visiškai atitikti įstatymus ir reglamentus.
  3. Turinyje neturi būti jokių žodžių ar vaizdų, kurie, Konkurso organizatoriaus nuožiūra, yra laikomi įžeidžiančiais, seksualinio pobūdžio, grubiais, niekinančiais ar kitaip netinkamais.
  4. Atsiliepimai, kurių Turinys neatitinka pateiktų reikalavimų, negalės dalyvauti Konkurse, todėl bus laikomi negaliojančiais.
 10. Konkurso organizatorius pasilieka teisę be perspėjimo iš Konkurso pašalinti atsiliepimus, kuriuos jis laiko neatitinkančius šių Taisyklių ir Sąlygų, arba tuos Dalyvius, kurie trukdė sąžiningam Konkurso vykdymui.
 11. Konkurso organizatorius turi teisę, esant reikalui, imtis pagrįstų veiksmų siekiant apsaugoti save nuo apgaulingų ar neteisingų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant tuo, kad gali prašyti Dalyvio patvirtinti savo tapatybę, amžių ir kitas svarbias detales.

 

Konkurso idėjų turinio panaudojimas

 1. Konkurso organizatorius gali viešinti laimėtojų sukurtą Turinį ir bet kokį Turinį, susijusį su Konkursu, bet kurioje savo interneto svetainėje arba socialiniame tinkle bet kada ir dėl bet kokios priežasties.
 2. Visi dalyviai suteikia Kampanijos organizatoriui neišimtinę, nemokamą, neatšaukiamą, amžiną, perleidžiamą licenciją naudoti pateiktą turinį bet kokiems tikslams, įskaitant neribotą Kompanijos organizatoriaus produktų reklamą. Dalyvis atsisako visų teisių, kurias turi pateikiamas Turinys, kiek tai leidžia įstatymai.
 3. Kiekvienas Dalyvis užtikrina, kad jis yra tas asmuo, kuris yra Konkurse pateikto Turinio autorius ir tai, kad pateiktas Turinys atitinka nurodytas Turinio taisykles. Dalyvis turi atlyginti žalą Konkurso rengėjui ir laikyti jį neatsakingu už bet kokius nuostolius, žalą, įsipareigojimus, pretenzijas, veiksmus ar reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstus teisinius mokesčius, tiesiogiai ar netiesiogiai atsirandančius dėl šio punkto pažeidimų.

 

Privatumas

 1. Organizatorius naudos Dalyvių asmens duomenis Kampanijos vykdymui.
 2. Sprendimas pateikti Organizatoriui asmens duomenis yra savanoriškas. Tačiau, jei Dalyvis nepateikia reikalingos informacijos siekiant dalyvauti Kampanijoje, jis negalės dalyvauti Konkurse.
 3. Dalyvių asmeniniai duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisiniu pagrindu: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6(1) straipsnio (a) punktas (sutikimas); BDAR 6(1) straipsnio (c) punktas (teisinių įsipareigojimų laikymasis).
 4. Dalyvis turi teisę bet kada atsiimti savo sutikimą.
 5. Asmeninė informacija bus naudojama tik Organizatoriaus ir Organizatoriaus trečiųjų šalių paslaugų teikėjų šios Kampanijos vykdymui.
 6. Dalyvių asmeniniai duomenys bus saugomi tik tiek laiko, kiek tai būtina Kampanijos vykdymui. Jei pradedamas teisminis veiksmas, asmens duomenys gali būti saugomi iki tokio veiksmo pabaigos. Jei teisės aktai reikalauja privalomo asmens duomenų saugojimo, organizatorius laikysis atitinkamų taisyklių.

 

Bendrosios nuostatos

 1. Organizatorius pasilieka teisę, pagrįstai ir laikantis galiojančių teisinių reikalavimų, pakeisti šias Sąlygas.
 2. Organizatorius neatsako už Kampanijos sustabdymą dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus.
 3. Organizatorius nėra atsakingas už: (a) atsiliepimus, kurie yra negaunami dėl sistemos klaidų ir kitų priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus; (b) bet kokios kompiuterinio tinklo klaidos ar gedimo; (c) bet kokių trukdžių, nuostolių ir praradimų, kurie atsirado dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus; arba (d) dėl bet kokių klaidų, kurias padarė Dalyvis.
 4. Dalyviai sutaria, kad Organizatorius neatsako už jokią žalą, nuostolius ar praradimus, atsiradusius dalyvaujant Kampanijoje, ar dėl Kampanijos, tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus.
 5. Kampanijai yra taikomi atitinkami Lietuvos teisės aktai.